23.01.2017 00:00

Nech brouka žít

Dne 23. 1. 2017 se třída 3. B (SČ) a 26. 1. 2017 třída 3. A (VS), zúčastnili výukového programu „Nech brouka žít“, ve Středisku ekologické výchovy Sever HK, Kavčí plácek. Program vedla zkušená lektorka ekologické výchovy ze Střediska Sever Hradec Králové, Bc. Lenka Hronešová. Prostřednictvím společných aktivit žáci poznávali způsoby ochrany živočichů. Zároveň se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou ochranou živočichů, jak a proč jsou některé druhy chráněné. Program vedl žáky k zamyšlení, co člověk způsobil v přirozeném prostředí živočichů a rostlin a jak by měl současnou situaci napravit.

—————

Zpět