19.10.2016 00:00

Nácvik chování člověka za mimořádných událostí

Dne 19. 10. 2016 byl zorganizovaný pro žáky 4. a 2. ročníků den zaměřený na výuku a nácvik chování člověka za mimořádných událostí. Mimořádná událost opravdu nastala a žáci se museli při plnění zadaných úkolů a na trase dlouhé 15 km vypořádat s nepřízní počasí. Na jednotlivých stanovištích si žáci vyzkoušeli například, jak se zachovat v nenadálé situaci při zranění kamaráda nebo při úniku nebezpečné látky do ovzduší. Trasa vedla od školy až k rybníku Výskyt v Novohradeckých lesích a žáci se museli orientovat pomocí mapy a vyhledat místa jednotlivých stanovišť. Praktická ukázka bezpečného rozdělání a uhašení ohně na nejvzdálenějším stanovišti bohužel pro nepřízeň počasí musela být zrušena a byla nahrazena teoretickým výkladem učitelů a žáci tak získali potřebné informace z oblasti požární ochrany.

—————

Zpět