15.01.2018 00:00

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto

 

Termín písemné zkoušky: 31. 1. 2018 písemné

Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení

Termín ústní zkoušky: 14. 2. ústní

Cena:  100 Kč  platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu v hotovosti uhraďte Mgr. Kaštánkové, kabinet 206

Mimoškolní zájemci o zkoušky provedou platbu na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Podrobnější informace a přihlášení ke zkouškám (včetně zvolené úrovně):

u svého vyučujícího anglického jazyka nebo u Kláry Kaštánkové na e-mailové adrese kastankova.klara@oahk.cz či telefonu 495 514 801 po vyzvání zadejte 206 nebo volejte na 731 162 913

On line přihláška na zkoušku nanečisto

 

—————

Zpět