31.08.2017 00:00

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto

Termín písemné zkoušky: 18. 10. 2017 od 14:00

Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu za písemnou zkoušku nanečisto uhraďte paní Kováříkové (dveře 333) nejpozději do 9. 10. 2017

Termín ústní zkoušky: 25. 10. 2017 od 13:30

Cena: 100 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu za ústní zkoušku nanečisto uhraďte paní Kováříkové (dveře 333) nejpozději do 9. 10. 2017

Mimoškolní zájemci o zkoušky provedou platbu na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Podrobnější informace a přihlášení ke zkouškám (včetně zvolené úrovně):

u svého vyučujícího anglického jazyka nebo u Kláry Kaštánkové na e-mailové adrese kastankova.klara@oahk.cz či telefonu 495 514 801 po vyzvání zadejte 205 nebo volejte na 731 162 913

On line přihláška na zkoušku nanečisto

—————

Zpět