20.11.2016 00:00

Mezinárodní setkání v rámci projektu ERASMUS+

Ve dnech 20. až 26. listopadu 2016 se naše škola zúčastnila v rámci projektu ERASMUS+ mezinárodního setkání se žáky z partnerské školy - Obchodní akademie Banska Bystrica. Projektového setkání se zúčastnilo 16 žáků – z každé fiktivní firmy 4 ředitelé a zástupci jednotlivých oddělení. Hlavním cílem tohoto projektového setkání byla nejen výměna znalostí v rámci fiktivních firem a uzavírání vzájemných obchodů, ale i výměna zkušeností z oblasti geografické, historické a kulturní. Celý týden byl nabitý bohatým programem, jehož nejdůležitější součástí byl "kontraktačny den" v prostorách Obchodní akademie. Obchodního setkání se účastnilo celkem 12 firem. Obchody se uzavíraly nejen s návštěvníky veletrhu, ale i mezi jednotlivými firmami zapojenými do projektu ERASMUS+. Součástí obchodního setkání bylo i hodnocení odbornou porotou v následujících kategoriích: nejlepší prezentace, nejlepší logo, nejlepší slogan, nejlepší stánek, nejsympatičtější firma veletrhu a absolutní vítěz. Z naší školy si ocenění odvezly tentokrát pouze dvě firmy, a to PRICULO, s. r. o. za nejlepší stánek a Koření života, s. r. o. za nejlepší prezentaci. Firma PRICULO, s. r. o. navíc obsadila 3. místo v hlavní soutěži. Žáci v průběhu celého týdne navázali vzájemná přátelství a už se těší na další obchodní setkání, které proběhne v Hradci Králové na začátku února. Bližší informace o projektu naleznete v sekci: Projekty - ERASMUS+ .

Zpráva z pracovní cesty:

Pracovní cesta na Slovensko - listopad 2016

 

 

—————

Zpět