13.10.2017 00:00

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny LanguageCert

 

Jazykové zkoušky LanguageCert

 

 

 

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto

Termín písemné zkoušky: jaro 2018

Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu za písemnou zkoušku nanečisto uhraďte paní Kováříkové (dveře 333) 

Termín ústní zkoušky: jaro 2018

Cena: 100 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu za ústní zkoušku nanečisto uhraďte paní Kováříkové (dveře 333) 

Mimoškolní zájemci o zkoušky provedou platbu na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Podrobnější informace a přihlášení ke zkouškám (včetně zvolené úrovně):

u svého vyučujícího anglického jazyka nebo u Kláry Kaštánkové na e-mailové adrese kastankova.klara@oahk.cz či telefonu 495 514 801 po vyzvání zadejte 205 nebo volejte na 731 162 913

On line přihláška na zkoušku nanečisto

 

 

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - LanguageCert

Přemýšlíte o studiu v zahraničí?

Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaše jazykové schopnosti?

Potřebujete doložit úroveň své angličtiny pro svého zaměstnavatele?

Pracujete ve státní správě nebo samosprávě a musíte doložit jazykový certifikát uznávaný MŠMT?

Chtěli byste vylepšit svoji pozici na pracovním trhu složením mezinárodních zkoušek?

Zvažujete maturitu z anglického jazyka?

Zkuste jazykové zkoušky LanguageCert!

Naše škola byla více než deset let akreditovaným centrem, kde zájemci skládali oblíbené zkoušky City&Guilds. Mezinárodní společnost PeopleCert, jeden z hlavních globálních hráčů na poli certifikací, nabízí tyto zkoušky v obnovené formě pod názvem LanguageCert.

Více o LanguageCert  http://www.languagecert.org

Hlavní výhody zkoušek LanguageCert

* zkoušky jsou v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT

* termíny zkoušek jsou flexibilní

* písemnou i ústní část lze složit zvlášť a na různých úrovních

* zkoušky jsou zaměřené na praktické využití jazyka

* průvodci Vaší zkouškou jsou kvalifikovaní a pečlivě školení odborníci, kteří zároveň vyučují v jazykových kurzech, důkladně znají problematické oblasti výuky angličtiny a dokáží Vás zkouškou provést bez zbytečného stresu

* zkouška LanguageCert slouží jako ekvivalent maturitní profilové zkoušky z anglického jazyka

Ceník, termíny, přihlášky:

Úroveň zkoušky

International IESOL
(písemná zkouška)

International ISESOL
(ústní zkouška)

Kombinace písemné i ústní zkoušky jedné úrovně

Preliminary A1

1 500 Kč

1 500 Kč

 2 900 Kč

Access A2

1 500 Kč

1 500 Kč

2 900 Kč

Achiever B1

1 500 Kč

1 500 Kč

2 900 Kč

Communicator B2

2 000 Kč

2 000 Kč

3 900 Kč

Expert C1

2 200 Kč

2 200 Kč

4 300 Kč

Mastery C2

2 200 Kč

2 200 Kč

4 300 Kč

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná!

Prohlašujeme, že se snažíme vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, včetně specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

On line přihláška

Přihlášením ke zkoušce poskytuje uchazeč akreditovanému centru souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje uchazečů akreditované centrum využívá pro účely evidence a statistického vyhodnocování. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou údajů poskytnutých organizátorovi zkoušek LanguageCert za účelem registrace ke zkoušce.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky LanguageCert v ANJ

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky LanguageCert v ČJ

 

Další případné  poplatky dle ceníku společnosti PeopleCert

a splatné přímo společnosti PeopleCert:

Odvolání se proti výsledku zkoušky 50 % ceny zkoušky (vratné v případě kladného vyřízení stížnosti)
 
Opětovné vystavení certifikátu 

 

40 EUR

 

Objednání zkoušky mimo systém zkušebního centra (Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec  Králové)

25 EUR

Ceník zkoušek LanguageCert je platný od 1. října 2016

Termíny zkoušek ve školním roce 2017/2018:

Naše centrum zkoušek LanguageCert prochází re-certifikací za účelem splnění podmínek pro realizaci zkoušek uznávaných dalšími institucemi a britským úřadem OFQUAL a z tohoto důvodu bude termín listopadových zkoušek pravděpodobně posunut o 2 - 3 týdny. Termín bude včas zveřejněn na stránkách školy.
 

Datum zkoušky

Termín podání přihlášky

prosinec 2017

prosinec 2017

Termín podání přihlášky do 15. 11. 2017

V případě většího zájmu uchazečů vypíše škola další termíny.

 

Zkoušky jsou uznávány:

Česká republika

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

* české univerzity

* zaměstnavatelé

Uznávání v zahraničí

* Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

* QCA - Úřad pro kvalifikace a kurikula, Velké Británie

* zahraniční univerzity

* ostatní instituce a organizace

* zaměstnavatelé

Jakou úroveň zkoušky bych si měl/a vybrat?

Vyzkoušejte si vzorové testy a zjistěte vhodnou úroveň zkoušky.

—————

Zpět