06.01.2017 00:00

Koncert ve Filharmonii Hradec Králové

Žáci 3. B navštívili v pátek 6. 1.  2017 hudební pořad  "Slohy a jiné složitosti"  ve Filharmonii Hradec Králové. Moderátor Lukáš Hurník provedl diváky dějinami hudby od pravěku až po současnost, největší pozornost věnoval novověku. Seznamoval s hlavními znaky, které jsou typické pro jednotlivé slohy, poukazoval na souvislosti pravidel hudby, architektury a módy. Ke každému období byly připraveny fotografie historických památek (často z Hradce Králové a okolí) a dobové kostýmy. V podání Filharmonie Hradec Králové zazněla díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho. W. A. Mozarta, A. Dvořáka, F. Mendelssohna Bartholdyho, I. Stravinského. Největší úspěch u žáků 3.B měla skladba L. Hurníka Modrooká v mini (téma lidové písně Holka modrooká v minimalistickém stylu). 

—————

Zpět