16.02.2018 00:00

Job shadowing francouzských učitelů na naší škole

Ve spolupráci se ZŠ Pouchov jsme měli možnost ve čtvrtek 15. 2. 2018 přivátat na naší škole pět učitelů z francouzské Auvergne. V rámci evropského projektu se přišli podívat na to, jak pracujeme se žáky, jaké mají zázemí, či jak pomáháme žákům se specifickými poruchami. Měli možnost navštívit hodiny ANJ ve 4. AO a 2. EL, které vedla Mgr. Vítová, dále pak pohovořit s Mgr. Klimešem o individuálním přístupu k žákům s různým znevýhodněním či nahlédnout do hodin FRJ ve třídách 2. VS, SC a 1. ročníku s Mgr. Slánskou. Naši francouzštináři tak měli i příležotost pohovořit s rodilými mluvčími a motivovat se k dalšímu studiu jazyka. Sami Francouzi pak studentkám 4. ročníku při individuální přípravě k maturitě z FRJ s Mgr. Slánskou představili vzdělávací systém ve Francii a nabídli jim pomoc při dalším studiu. Pracovní část návštěvy zpříjěmnilo krásné uvítání v ředitelně školy, ochutnání českého menu v jídelně na Hotelové škole či večerní frankofonní představení na Gymnáziu Boženy Němcové a následné posezení v restauraci. Jsme rádi, že jsme opět našim studentům mohli zprostředkovat setkání se zahraničními hosty a navázat nové kontakty a případně další spolupráci.

  

—————

Zpět