19.10.2016 00:00

Jaké je to nevidět v Hradci Králové?

Škola se v minulém týdnu zapojila do celorepublikového projektu Týden pro inkluzi, jehož cílem bylo vyjádřit podporu učitelům, kterých se inkluze týká.

Ve středu 19. 10. se studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost zapojili přihlášením akce s názvem Jaké je to nevidět v Hradci Králové? V ulicích města se během středečního dopoledne prakticky seznámili s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáků se zrakovým postižením.

Nejprve si ve veřejných prostorách Knihovny města Hradce Králové vyzkoušeli, jaké je to nevidět a spoléhat na svého průvodce. A na straně druhé, jaké je to být tím, kdo má za druhého zodpovědnost a vede ho. Po zvládnutí pohybu v interiéru se studenti přesunuli do rušných ulic velkoměsta a opět v týmu „nevidomý- průvodce“ zkoušeli pohyb venku.

Vyvrcholením jejich pohybu venku byla samostatná chůze s orientační bílou holí, kterou nevidomí využívají ke svému pohybu v případě, že nemají průvodce. Studenti si zkoušeli chůzi podél různých vodicích linií a učili se využívat různé techniky práce s holí.

V rámci tématu se poté zamýšleli nad architektonickými bariérami ve městě pro nevidomé a pro lidi upoutané na invalidní vozík. Našli několik míst, kde se bariéry jedné skupiny „tlučou“ s bariérami skupiny druhé.

Na závěr je vedoucí Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké Mgr. Kateřina Knytlová provedla celým areálem Knihovny města Hradce Králové ve Wonkově ulici a studentům ukázala úpravy řešící bezbariérovost prostředí. Studenti tak viděli umělé vodicí linie, hmatové plánky, popisky v braillově písmu umístěné nad klikami dveří, nebo využití akustických orientačních majáků. Celé dopoledne bylo zakončeno povídáním o zvukové knihovně a ukázkou kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.

Během celé akce studenti pracovali se zájmem a nadšením. Odvážně zkoušeli samostatnou chůzi s holí a důvěřovali svým průvodcům. Na základě následné diskuze lze říci, že získali určitý přehled o speciálních (vzdělávacích) potřebách osob se zrakovým postižením a pochopili, v čem je svět v klapkách odlišný od světa, který vidíme my ostatní.

Mgr. Klára Bydžovská, učitelka odborných předmětů

—————

Zpět