26.08.2015 00:00

Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci STEREOTÝPEK V NÁS

Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci STEREOTÝPEK V NÁS

V průběhu 2. pol. probíhá ve 3. ročnících pilotáž interkulturního semináře a cyklu interkulturních dílen. Studenti mají jedinečnou možnost účastnit se interkulturní výchovy prostřednictvím zážitkových a interaktivních metod.  Hlavním cílem projektu je prevence xenofobie a rasismu mezi žáky středních odborných škol. Výsledkem jsou i originální metodiky připravené organizacemi přímo pro tento projekt.

http://stereotypek.mkc.cz/

V rámci projektu budou mít studenti možnost navázat i volnočasovými aktivitami a zúčastnit se tzv. MiniWorkcampů a zážitkových víkendů. Na těchto akcích mohou studenti při troše dobrovolnické činnosti trávit čas se svými vrstevníky ze zahraničí, navázat tak nová přátelství, zažít spousty nevšedních zážitků a praktikovat cizí jazyk. Tyto víkendové akce jsou pro naše studenty zdarma.

Celý projekt je uskutečňován organizacemi Multikulturní centrum Praha, INEX a  AFS.

Více podrobností - Mgr. Čepková mail cepkova@oahk.cz

—————

Zpět