01.04.2011 00:00

HARMONOGRAM NAŠÍ ŠKOLY

12.04.11 15:15       Pedagogická rada
12.04.11 16:30       Třídní schůzky a od 17.00 h informace o prospěchu a chování
15.04.11 08:00       Praktická zkouška z odborných předmětů
15.04.11 09:00       Obhajoba maturitních prací
21.04.11   - 25.04.11   Velikonoční prázdniny
28.04.11 08:00       1. kolo přijímacích zkoušek - Ekonomické lyceum s rozšířenou výukou ANJ
29.04.11 08:00       1. kolo přijímacích zkoušek - Ekon. lyceum s rozš. výukou ANJ - 2. termín
5.05.11 15:15       Pedagogická rada pro 4. AO, 4.CL, 4.SL, 3.ZD
9.05.11         Přípravný maturitní týden tříd 4. AO, 4.CL, 4.SL, 3.ZD
12.05.11 15:15       Pedagogická rada 4.BO, 4.DL
13.05.11 13:30       Písemné státní jazykové zkoušky z ANJ
14.05.11 09:00       Písemné státní jazykové zkoušky - ostatní jazyky
16.05.11   - 27.05.11   Praxe na pracovišti 3.AO, 3. BO
16.05.11   - 20.05.11   Společná a profilová část maturitní zkoušky - ústní 4.AO, 4. CL, 4.SL, 3.ZD
16.05.11   - 20.05.11   Sportovně turistický kurz 2. ročníků
16.05.11   - 20.05.11   Přípravný týden 4.BO, 4.DL
20.05.11 13:30       Státní jazyková zkouška všeobecná z ANJ - písemná
21.05.11 09:00       Státní jazykové zkoušky všeobecné - písemná část - ostatní jazyky
23.05.11   - 27.05.11   Společná a profilová část maturitní zkoušky - ústní - 4.BO, 4.DL
30.05.11   - 7.06.11   Společná část maturitní zkoušky - písemná
30.05.11   - 3.06.11   Státní jazykové zkoušky základní - ústní část
6.06.11   - 10.06.11   Státní jazykové zkoušky všeobecné - ústní část
11.06.11 09:00       City & Guilds - písemná, ústní
16.06.11         Hradecká juniorka
20.06.11         Předávání maturitního vysvědčení
27.06.11 15:15       Pedagogická rada
30.06.11         Vydávání vysvědčení

—————

Zpět