06.03.2018 00:00

Festival španělské kuchyně

Výuka nemusí vždy probíhat tradiční formou /dokonce je někdy k užitku věci, když neprobíhá..../ Studenti španělštiny druhého ročníku se měli příležitost vzdělávat,  a přitom také bavit, inspirovat a ochutnávat. Náš dlouho plánovaný festival španělské kuchyně spočíval v tom, že si žáci doma připravili nějakou španělskou nebo latinoamerickou dobrotu, kterou přinesli do školy a prezentovali ji svým spolužákům a učitelům španělštiny. Samozřejmostí bylo pěkné aranžmá, vysvětlení původu, popisu výroby a ingrediencí. K vidění a ochutnání byly například mazapanas, tortillas, gaspacho, sangría, churros..... Pro porotu bylo tak těžké vybrat nejlepší, kteří si nakonec odnesli ceny! Hodnotila se náročnost zpracování, prezentace  a samozřejmě chuť.  Poděkování  patří  úplně všem zúčastněným. Byla to povedená akce s více než povedenými výrobky, která předvedla, jak dělat španělštinu netradičně :-).

  

—————

Zpět