24.04.2017 00:00

Den Země v Hradci Králové

Studenti a studentky 3. ročníků OAHK oboru Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost se zúčastnili osvětové akce k příležitosti svátku Den Země, který se každoročně slaví koncem dubna. Tématem pro letošní rok byla Příroda ve městě. Na jednotlivých stanovištích vedli aktivně žáky mateřských a základních škol. Pod jejich vedením si žáci v Jiráskových sadech a okolí Labe a Orlice vyzkoušeli jednoduché badatelské úkoly, seznámili se se zvířaty a rostlinami ve městě, také si trochu zasportovali v chladném počasí a dozvěděli se zajímavé informace. Studenti si vyzkoušeli předávat informace a vést skupiny mladších dětí, což pro ně je cenná zkušenost.Tato akce probíhala ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, která tímto děkuje všem studentům OAHK za jejich pomoc na stanovištích.

—————

Zpět