09.02.2017 00:00

Den ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí

Žáci naší školy se každý rok učí, jak se zachovat v případě mimořádné události. V únoru si tyto dovednosti teoreticky i prakticky vyzkoušeli žáci tříd 1.EL, 2.EL a 2.SC. Nejvíce žáky zaujala exkurze k HZS U Přívozu v Hradci Králové. Velmi milí a ochotní hasiči, kteří nás provázeli, umožnili žákům nejenom vidět vozidla HZS a drobnou techniku, ale žáci měli možnost si i některé přístroje vyzkoušet nebo alespoň obtěžkat a tím si přiblížit náročnou práci hasičů. Den s prvky nácviku ochrany obyvatelstva za vzniku mimořádné události dále pokračoval ve škole, kde si žáci zopakovali, pod vedením učitelů, základní zásady laické první pomoci. Vyzkoušeli si nepřímou srdeční masáž, polohování zraněného, zástavu krvácení a postup při volání ZZS. Své znalosti a dovednosti si žáci také ověřili v terénu, kdy se museli orientovat pomocí mapy nebo určovat azimut trasy. Žáci museli také prokázat schopnost přežití v přírodě, jednak za nízkých venkovních teplot, a také si vzájemně pomáhat, např. vysíláním nouzových zpráv.

—————

Zpět