27.04.2017 00:00

Celostátní kolo soutěže Tuta via vitae (Bezpečná cesta životem)

soutěž vzdělává děti a mládež v požární ochraně, ochraně obyvatel, krizových situacích, první pomoci, pojištění osob a majetku apod. Přes elektronická školní, okresní a krajská kola proběhlo v Praze dne 27. 4. 2017 finálové celostátní kolo za účasti vítězných družstev z každého kraje.

Za Královéhradecký kraj sem postoupila děvčata naší školy Michaela Drašnarová (3.A), Lenka Kratochvílová (4.A) a Kateřina Žďárská (2.SC). V celostátní konkurenci se děvčata neztratila a umístila se na 7. místě. Blahopřejeme!

  

—————

Zpět