Maturitní zkouška

 

Maturitní zkoušky v jarním termínu

podání písemné přihlášky žáků k MZ • pro jarní zkušební období                 1. 12. 2016

                                                                    • pro podzimní zkuš. období              25. 6. 2017

jmenování zkušební komise pro ústní zkoušky                                            do 31. 3. 2017

odevzdání seznamu literatury                                                                               31. 3. 2017

ukončení klasifikace za 4. ročník – klasifikační porady                          25. a 26. 4. 2017

předání ročníkového vysvědčení, rozloučení tříd                                              28. 4. 2017

písemná práce společné části MZ z ČJL                                                            11. 4. 2017

písemné zkoušky společné části MZ (kromě PP z ČJL)                            2. - 10. 5. 2017

přípravný týden                                                                                                 9. - 15. 5. 2017

 

písemné a praktické zkoušky profilové části MZK

4. AO, 4. BO, 4. CL, 5. DS-OA                                                                      26. - 27. 4. 2017

4. AO, 4. BO, 4. CL – písemná práce z ANJ                                                        25. 4. 2017

4. A, 4. B, 5. DS-SČ                                                                                        16. - 17. 5. 2017

ústní zkoušky profilové a společné části MZK                                                                      

4. AO, 4. CL                                                                                                 16. 5. - 22. 5. 2017

4. BO, 5. DS-OA                                                                                          22. 5. - 26. 5. 2017

4. A, 4. B, 5. DS-SČ                                                                                    23. 5. - 29. 5. 2017

        slavnostní předání maturitního vysvědčení

4. AO, 4. CL                                                                                                 25. 5. 2017 (17:00)

4. BO, 4. A, 4. B                                                                                            1. 6. 2016 (17:00)

 

Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z ČJL pro 2016/17

Nabídka povinných a volitelných předmětů profilové části MZ 2016/17

Všem maturantům doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky www.novamaturita.cz. Na nich Cermat průběžně zveřejňuje informace k maturitnímu dění i vzorové příklady a metodiky pro úspěšné absolvování.

 

Odvolání proti výslednému  hodnocení maturitní zkoušky

Informace k odvolání

Povolené pomůcky k písemným zkouškám společné části MZ

 

K maturitě jste se závazně přihlásili. V případě, že se nemůžete maturity ze závažných důvodů zúčastnit, je třeba se omluvit ředitelce školy a předsedkyni komise předem (nejpozději však do tří pracovních dní po plánovaném termínu) a to písemně. O závažnosti omluvy rozhoduje předsedkyně komise. Nebude-li Vaše omluva uznána, posuzuje se, jako byste maturitu neudělali a propadá Vám jeden ze tří termínů. Prosím, buďte na sebe tvrdí a dostavte se včas.