Maturitní zkouška

 

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky:

4. AO

4. BO a 5. DS

4. CL

Veřejnosprávní činnost

Sociální činnost

 

Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu (maturanti šk. roku 2017/2018)

podání písemné přihlášky žáků k MZ • pro jarní zkušební období                      1. 12. 2017

                                                            • pro podzimní zkuš. období                    25. 6. 2018

jmenování zkušební komise pro ústní zkoušky                                              do 31. 3. 2018

odevzdání seznamu literatury                                                                             31. 3. 2018

ukončení klasifikace za 4. ročník – klasifikační porady                              24. a 25. 4. 2018

předání ročníkového vysvědčení, rozloučení tříd                                                27. 4. 2018

písemná práce společné části MZ z ČJL a cizích jazyků                                    11. 4. 2018

didaktické testy společné části MZ                                                                 2. – 9. 5. 2018

přípravný týden                                                                                           10. – 16. 5. 2018

 

písemné a praktické zkoušky profilové části MZK

4. AO, 4. BO, 4. CL                                                                                   25. – 26. 4. 2018

4. AO, 4. BO, 4. CL – písemná práce z ANJ                                                      24. 4. 2018

4. A, 4. B                                                                                                   23. – 24. 5. 2018

ústní zkoušky profilové a společné části MZK                                                                      

4. AO, 4. CL                                                                                          21. 5. – 25. 5. 2018

4. A, 4. B, 4. BO,                                                                                     28. 5. – 1. 6. 2018

        slavnostní předání maturitního vysvědčení

4. AO, 4. CL                                                                                           31. 5. 2018 (16:00)

4. BO, 4. A, 4. B                                                                                       6. 6. 2018 (17:00)

 

Nabídka povinných a volitelných předmětů profilové části MZ 2017/18

Seznam literatury pro ústní zkoušku společné části MZ z ČJL 2017/18

Všem maturantům doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky www.novamaturita.cz. Na nich Cermat průběžně zveřejňuje informace k maturitnímu dění i vzorové příklady a metodiky pro úspěšné absolvování.

 

Odvolání proti výslednému  hodnocení maturitní zkoušky

Informace k odvolání

Povolené pomůcky k písemným zkouškám společné části MZ

 

K maturitě jste se závazně přihlásili. V případě, že se nemůžete maturity ze závažných důvodů zúčastnit, je třeba se omluvit ředitelce školy a předsedkyni komise předem (nejpozději však do tří pracovních dní po plánovaném termínu) a to písemně. O závažnosti omluvy rozhoduje předsedkyně komise. Nebude-li Vaše omluva uznána, posuzuje se, jako byste maturitu neudělali a propadá Vám jeden ze tří termínů. Prosím, buďte na sebe tvrdí a dostavte se včas.