V areálu naší školy se připravuje stavba nové školní jídelny. Do doby než bude jídelna otevřena, mohou žáci naší školy ke stravování využívat tyto školní jídelny:

  • Hradecká: Školní jídelna v Hradecké ulici v Hradci Králové, dojezdová vzdálenost autobusem MHD č. 23 cca 10 minut, výběr ze čtyř jídel, objednávkový systém elektronický,
  • GJKT: Školní jídelna při Gymnáziu J. K. Tyla, volná kapacita je omezena, dojezdová vzdálenost autobusem MHD cca 10 minut, pěšky asi 15 minut, výběr ze dvou jídel, objednávkový systém elektronický,
  • ZŠ Sever: Školní jídelna při ZŠ Sever Lužická 1208, Hradec Králové, volná kapacita je omezena, do jídelny lze pěšky dojít asi za 15 minut, využití MHD není účelné, výběr ze dvou jídel, objednávkový systém elektronický,
  • Hotelovka: Školní jídelna při Hotelové škole Hradec Králové, Československé armády 274/55, 500 03 Hradec Králové volná kapacita je omezena, pěšky cca 5 minut, výběr ze dvou jídel, cena oběda pro žáky je 35 Kč (jídelna soukromé školy, nižší dotace na strávníka), objednávky pouze v kanceláři, odhlášky telefonicky.

Časová dostupnost jídelen není ideální, proto je upraven rozvrh vyučování všech žáků takto: Polední přestávka je do rozvrhu zařazena na 5. vyučovací hodinu. Mezi tyto hodiny je vložena přestávka dlouhá 20 minut. Žáci tedy mají na oběd více času:

  • 5. vyučovací hodina: od 11:30 do 12:45 hodin (75 minut)
  • 6. vyučovací hodina: od 12:25 do 13:30 hodin (75 minut).

Jeden žák může být přihlášen vždy jen v jedné jídelně. Jídelny budou žáky přijímat do naplnění kapacity. Doporučujeme žákům s přihlášením do nejbližších jídelen neotálet a podat přihlášku co nejdříve.

Informace o stravování a přihlášky ke stažení:

Hradecká: http://www.jidelnahradecka.cz/

přihláška žáci

přihláška dospělí

GJKT: http://gjkt.cz/files/Prihlaska_do_SJ_zaci.pdf, http://gjkt.cz/skolni-jidelna

ZŠ Sever: Změna variabilního symbolu při platbách

http://www.zssever.cz/admin/ckeditor/kcfinder/upload/files/jidelna.pdf, http://www.zssever.cz/stranky/skolni-jidelna/7/2/,

Hotelovka: http://www.hotelovka.cz/skolni-jidelna-stravovani-pro-verejnost, http://www.hotelovka.cz/skolni-jidelna.

 

Jídelna Gymnázia J. K. T:

Kdo má zájem využívat jídelnu, musí vyplnit  přihlášku  ke školnímu stravování a odevzdat ji třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy GJKT.
Placení obědů je možné pouze přes účet školy. Pro objednání oběda je nutné mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku a na stravovacím kontě připsané finanční prostředky.

Postup při bezhotovostní platbě:
a) číslo bankovního účtu: 3244398389/0800
b) variabilní symbol: rodné číslo strávníka (devítimístné nebo desetimístné číslo bez lomítka)
c) specifický symbol: 123
d) zpráva pro příjemce: příjmení a jméno strávníka

Cena oběda pro studenty je 27,- Kč.

Objednání obědů je možné na internetu (www.gjkt.cz, školní jídelna/objednání obědů) i na terminálu ve školní jídelně.

Vnitřní řád školní jídelny GJKT