Ruský jazyk

Výuka 1 x týdně 2 hodiny (2 x 45 minut), celkem 60 hodin. Cena za školní rok 3 000 Kč.

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Kroužek pro studenty SŠ

Pondělí – čtvrtek

dle preferencí přihlášených

16:15 – 17:45

 

Náplň kurzu dle potřeb a požadavků účastníků – opakování, procvičování a upevňování látky, kterou studenti probírají v běžných hodinách RUJ ve škole nebo rozvíjení stávajících znalostí a navazování v látce obtížnější.

 

 

Výuka 1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Cena za školní rok 3 000 Kč.

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Kroužek RUJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Pondělí

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

 

Úterý

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

 

Středa

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

 

Čtvrtek

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Interaktivní kurz s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tématické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů.