Ruský jazyk

Výuka  1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Kroužek se otevře při minimálním počtu 6 osob.
Cena za školní rok 3 000 Kč.

Kroužek RUJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Kroužek RUJ pro studenty SŠ

Interaktivní kurzy s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tématické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů.