Anglický jazyk

 

Výuka 1 x týdně 2 hodiny (2 x 45 minut), celkem 46 hodin (kurz se otevře při min. počtu 10 účastníků). Cena za školní rok 1 700 Kč.

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Lektoři

Konverzace s rodilým mluvčím – příprava k maturitní zkoušce

 

Středa

14:15 – 15:45

 

Shane Paul Hertnon

 

Výuka 1 x týdně 2 hodiny (2 x 45 minut), celkem 60 hodin. Cena za školní rok 3 000 Kč.

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Lektoři

Kroužek pro studenty SŠ

Čtvrtek

16:15 – 17:45

 

Shane Paul Hertnon / Kevin Smith

a PaeDr. D. Loskotová / Mgr. T. Petřikovová / Mgr. K. Kaštánková

Rozdělení kurzu do skupin dle potřeb a požadavků účastníků – opakování, procvičování a upevňování látky, kterou studenti probírají v běžných hodinách ANJ ve škole nebo rozvíjení stávajících znalostí a navazování v látce obtížnější.

 

Výuka 1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Cena za školní rok 3 000 Kč.

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Lektoři

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Pondělí

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Kevin Smith / Shane Paul Hertnon

 

Úterý

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Kevin Smith / Shane Paul Hertnon

 

Středa

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Kevin Smith / Shane Paul Hertnon

 

Čtvrtek

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Kevin Smith / Shane Paul Hertnon

 

Pátek

14:00 – 15:00

 

Kevin Smith / Shane Paul Hertnon

Interaktivní kurz s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tématické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů. Kurz je veden rodilým mluvčím (USA nebo Nový Zéland).

 

Výuka 1 x týdně 2 hodiny (2 x 45 minut), celkem 60 hodin. Cena za školní rok 4 000 Kč.

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Lektoři

Kurz pro studenty dálkové formy studia na SŠ

Dle dohody a preferencí účastníků

 

 

PaeDr. D. Loskotová /

Mgr. T. Petřikovová

Kurzy prohlubují látku probíranou ve škole a pomáhají časově zaneprázdněným studentům zvládnout studium i zaměstnání. Kurzy lze zaměřit přímo na studovaný obor – např. angličtina pro státní správu, sociální činnost, zdravotnictví, ekonomické obory apod.