Anglický jazyk

 

Výuka 1 x týdně 60 min, celkem 30 hodin. Kroužek se otevře při minimálním počtu 6 osob.
Cena za školní rok 3 000 Kč.

Kroužek ANJ pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Kroužek ANJ pro studenty SŠ

Interaktivní kurzy s důrazem na komunikativní dovednosti. Procvičování konverzačních témat, osvojování si tématické slovní zásoby, rozvíjení prezentačních dovedností, procvičování gramatických jevů. Kurzy jsou vedeny českým lektorem/rodilým mluvčím (USA nebo Nový Zéland).

 

NOVINKA pro žáky 5. a 9. třídy ZŠ: 

Kroužek anglického jazyka - příprava pro příjímací zkoušky a certifikáty