Jazykové kroužky pro studenty SŠ, ZŠ a DS

ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ pro školní rok 2017/18

jazyky: anglický, německý, francouzský, ruský,  italský/španělský/portugalský

  • pro žáky SŠ
  • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
  • pro studenty distančního studia

On line přihláška do kroužku

Termín zahájení výuky v týdnu od 2. 10. 2017

Přihláška a úhrada kurzovného do 22. 9. 2017, individuálně v průběhu celého školního roku.

Více info na vitova.dana@oahk.cz nebo na tel. 495 514 801, 731 162 913

 

Kroužek německého jazyka pro žáky ZŠ

Kroužek anglického jazyka český lektor/rodilý mluvčí pro žáky ZŠ