Jazykové kroužky pro studenty SŠ, ZŠ

ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH JAZYKOVÝCH KROUŽKŮ pro školní rok 2018/19

jazyky: anglický, německý, francouzský, ruský,  italský/španělský/portugalský

  • pro žáky SŠ
  • pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

On line přihláška do kroužku

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

 

Termín zahájení výuky v týdnu od 1. 10. 2018

Přihláška a úhrada kurzovného do 20. 9. 2018, individuálně v průběhu celého školního roku.

Více info na vitova.dana@oahk.cz nebo na tel. 604 588 002, 495 514 801

 

 NOVINKA pro žáky 5. a 9. třídy ZŠ:  

Kroužek anglického jazyka - příprava pro příjímací zkoušky a certifikáty