Kurz anglického jazyka - příprava ke studiu na SŠ
Kurz je vhodný pro žáky 9. tříd, kteří si chtějí sjednotit znalosti anglického jazyka před nástupem na střední školu.
Hodinová dotace: 14 vyučovacích hodin (vždy 2 hodiny týdně)
Termíny: 24. 4. - 19. 6. 2019 (15:30 ‑ 17:00), celkem 7 lekcí
Obsahová náplň:

1) Systematizace a opakování znalostí gramatiky probírané na ZŠ, zejména slovesných časů
2) Procvičování produktivních a receptivních dovedností (čtení textů s porozuměním, poslech, souvislý písemný projev, ústní projev)
3) Závěrečný test

Vyučující: 2/3 kurzu vede český učitel ANJ, 1/3 rodilý mluvčí
Cena: 1000,- Kč
, platbu proveďte na č. účtu 27-1993600207/0100 do 1. 5. 2019

On line přihláška

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.