Ruský jazyk

Výuka 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin.

Cena za školní rok 5 500 Kč.

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Začátečníci a věční začátečníci

Pondělí – čtvrtek    

dle preferencí přihlášených

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

Středně pokročilí

 

Pondělí – čtvrtek          

dle preferencí přihlášených

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

Pokročilí

 

Pondělí – čtvrtek           

dle preferencí přihlášených

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

 

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.