Anglický jazyk

Výuka všech kurzů 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin. Cena za školní rok 5 500 Kč.

Moderní interaktivní kurzy s důrazem na rychlé osvojování a rozvíjení slovní zásoby i  gramatických pravidel a jejich využití v běžných komunikačních situacích. Důraz na porozumění textům i poslechovým cvičením. Kurzy vyšších úrovní jsou vedeny výlučně v anglickém jazyce.

Výuka:
pondělí až čtvrtek od 16:30 nebo od 18:00, čas výuky lze po dohodě uzpůsobit.
 

Kurzy již probíhající najdete v rozvrhu jazykové školy.

 

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

 

Můžete si vybrat kurz na úrovni:

 

ZAČÁTEČNÍCI

Učebnice New English File Elemetary

 

MÍRNĚ POKROČILÍ

Učebnice New English File Pre-Intermediate

 

STŘEDNĚ POKROČILÍ

Učebnice New English File Intermediate / Upper Intermediate

 

POKROČILÍ

New English File Upper Intermediate, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE)

 

VELMI POKROČILÍ (příprava na mezinárodní zkoušky B2 až C2)

New English File Advanced, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE, Exam Essentials: Practice Tests CAE)