Anglický jazyk

Výuka všech kurzů 1 x týdně 2 hodiny, celkem 66 hodin. Cena za školní rok 5 500 Kč.

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

 

 

ZAČÁTEČNÍCI

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Elementary

 

Pondělí

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

 

Úterý

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

 

Středa

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

 

Čtvrtek

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

Moderní interaktivní kurz s důrazem na rychlé osvojení gramatických pravidel a slovní zásoby a rozvoj schopnosti porozumění a zapojení se do běžných komunikačních situací.

Učebnice New English File Elemetary

 

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Klasický kurz pro začátečníky

Pondělí

16:00 – 17:30

 

 

Středa

16:00 – 17:30

 

 

Čtvrtek

16:00 – 17:30

 

klasický kurz využívající český výklad pravidel, překlad textů, procvičování slovíček, nácvik poslechu a samostatného vyjadřování. Systematický a logický postup, důsledná kontrola probrané látky.

Učebnice Angličtina (nejen) pro samouky nebo New English File Elemetary

 

MÍRNĚ POKROČILÍ

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Pre-Intermediate

 

Pondělí

16:00 –17:30

17:30 – 19:00

 

Úterý

16:00 –17:30

17:30 – 19:00

 

Středa

16:00 –17:30

17:30 – 19:00

 

Čtvrtek

16:00 –17:30

17:30 – 19:00

Moderní interaktivní kurz s důrazem na rychlé osvojování a rozvíjení slovní zásoby i  gramatických pravidel a jejich využití v běžných komunikačních situacích. Důraz na porozumění textům i poslechovým cvičením. Kurz je veden téměř výlučně v anglickém jazyce a je zaměřen na vyjadřovací schopnosti v angličtině.

Učebnice New English File Pre-Intermediate

 

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Klasický kurz pro mírně pokročilé

 

Pondělí

16:00 –17:30

 

 

Středa

16:00 –17:30

 

 

Čtvrtek

16:00 –17:30

 

Klasický kurz využívající  český výklad pravidel, překlad textů, procvičování slovíček, nácvik poslechu a samostatného vyjadřování. Systematický a logický postup, důsledná kontrola probrané látky.

Učebnice Angličtina (nejen) pro samouky nebo New English File Pre-Intermediate

 

STŘEDNĚ POKROČILÍ

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Intermediate I.

 

Pondělí

16:00 –17:30

 

Intermediate II.

Úterý

 

17:30 –19:00

Intermediate III.

Pondělí

 

17:30–19:00

 

Úterý

16:00–17:30

 

 

Středa

16:00 –17:30

17:30 –19:00

 

Čtvrtek

16:00 –17:30

17:30 –19:00

Učebnice New English File Intermediate / Upper Intermediate

 

POKROČILÍ

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Upper-Intermediate I.

 

Pondělí

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

Upper-Intermediate II.

Úterý

16:00 – 17:30

 

Upper-Intermediate II..

Středa

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

 

Čtvrtek

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

Příprava k mezinárodním zkouškám PET, FCE

Pondělí

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

 

Úterý

16:00 – 17:30

 

 

Středa

16:00 – 17:30

 

 

Čtvrtek

16:00 – 17:30

 

New English File Upper Intermediate, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE)

 

VELMI POKROČILÍ

Název kurzu

Vyučovací den

Čas výuky I.

Čas výuky II.

Advanced

 

Pondělí

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

Advanced

Středa

16:00 – 17:30

17:30 – 19:00

Příprava k mezinárodním zkouškám FCE a CAE

Čtvrtek

16:00 – 17:30

 

New English File Advanced, učebnice připravující na mezinárodní zkoušky (např. Access to FCE, Exam Essentials: Practice Tests CAE)