Odpolední jazykové kurzy

ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH A VEČERNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST pro školní rok 2017/18

 

jazyky: anglický, německý, francouzský, ruský, italský/španělský/portugalský

  • inovativní kurzy vedené pouze v cizím jazyce
  • klasické kurzy s českým lektorem
  • kombinované kurzy (český lektor a rodilý mluvčí)
  • kurzy pro časově velmi vytížené studenty
  • kurzy „na míru“

On line přihláška do kurzu

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

 

Termín zahájení výuky v týdnu od 10. 9. 2018

Přihláška a úhrada kurzovného do 7. 9. 2018, individuálně v průběhu celého školního roku.

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte kód přidělený školou po obdržení přihlášky.

Více info na vitova.dana@oahk.cz nebo na tel. 604 588 002, 495 514 801

 

Cílem kurzů je nejen osvojení si daného jazyka, ale i příprava studujících ke složení:

 

Dále nabízíme:

firemní kurzy, kurzy pro státní správu, kurzy odborné angličtiny a němčiny pro mediky, lékaře, právníky (možno kombinovat s angličtinou, němčinou obecnou)