Odpolední jazykové kurzy

ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH A VEČERNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST pro školní rok 2017/18

 

jazyky: anglický, německý, francouzský, ruský, italský/španělský/portugalský

  • inovativní kurzy vedené pouze v cizím jazyce
  • klasické kurzy s českým lektorem
  • kombinované kurzy (český lektor a rodilý mluvčí)
  • kurzy pro časově velmi vytížené studenty
  • kurzy „na míru“

On line přihláška do kurzu

Termín zahájení výuky v týdnu od 11. 9. 2017

Přihláška a úhrada kurzovného do 8. 9. 2017, individuálně v průběhu celého školního roku.

Více info na vitova.dana@oahk.cz nebo na tel. 495 514 801, 731 162 913

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

V přihlášce uveďte zvolený cizí jazyk, úroveň, Vámi preferovaný den a čas výuky, případně další požadavky.

Týdenní hodinová dotace kurzů může být 4, 3 nebo 2 hodiny.  Na výuce se podílí rodilý mluvčí.

Cílem kurzů je nejen osvojení si daného jazyka, ale i příprava studujících ke složení:

 

Dále nabízíme:

firemní kurzy, kurzy pro státní správu, kurzy odborné angličtiny a němčiny pro mediky, lékaře, právníky (možno kombinovat s angličtinou, němčinou obecnou)