Jazykové zkoušky LanguageCert

 

 

 

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto

Termín písemné zkoušky: 11. 10. 2017

Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu za písemnou zkoušku nanečisto uhraďte paní Kováříkové (dveře 333) nejpozději do 9. 10. 2017

Termín ústní zkoušky: 12. 10. 2017

Cena: 100 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu za ústní zkoušku nanečisto uhraďte paní Kováříkové (dveře 333) nejpozději do 9. 10. 2017

Mimoškolní zájemci o zkoušky provedou platbu na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Podrobnější informace a přihlášení ke zkouškám (včetně zvolené úrovně):

u svého vyučujícího anglického jazyka nebo u Kláry Kaštánkové na e-mailové adrese kastankova.klara@oahk.cz či telefonu 495 514 801 po vyzvání zadejte 205 nebo volejte na 731 162 913

On line přihláška na zkoušku nanečisto

 

 

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - LanguageCert

Přemýšlíte o studiu v zahraničí?

Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaše jazykové schopnosti?

Potřebujete doložit úroveň své angličtiny pro svého zaměstnavatele?

Pracujete ve státní správě nebo samosprávě a musíte doložit jazykový certifikát uznávaný MŠMT?

Chtěli byste vylepšit svoji pozici na pracovním trhu složením mezinárodních zkoušek?

Zvažujete maturitu z anglického jazyka?

Zkuste jazykové zkoušky LanguageCert!

Naše škola byla více než deset let akreditovaným centrem, kde zájemci skládali oblíbené zkoušky City&Guilds. Mezinárodní společnost PeopleCert, jeden z hlavních globálních hráčů na poli certifikací, nabízí tyto zkoušky v obnovené formě pod názvem LanguageCert.

Více o LanguageCert  http://www.languagecert.org

Hlavní výhody zkoušek LanguageCert

* zkoušky jsou v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT

* termíny zkoušek jsou flexibilní

* písemnou i ústní část lze složit zvlášť a na různých úrovních

* zkoušky jsou zaměřené na praktické využití jazyka

* průvodci Vaší zkouškou jsou kvalifikovaní a pečlivě školení odborníci, kteří zároveň vyučují v jazykových kurzech, důkladně znají problematické oblasti výuky angličtiny a dokáží Vás zkouškou provést bez zbytečného stresu

* zkouška LanguageCert slouží jako ekvivalent maturitní profilové zkoušky z anglického jazyka

Ceník, termíny, přihlášky:

Úroveň zkoušky

International IESOL
(písemná zkouška)

International ISESOL
(ústní zkouška)

Kombinace písemné i ústní zkoušky jedné úrovně

Preliminary A1

1 500 Kč

1 500 Kč

 2 900 Kč

Access A2

1 500 Kč

1 500 Kč

2 900 Kč

Achiever B1

1 500 Kč

1 500 Kč

2 900 Kč

Communicator B2

2 000 Kč

2 000 Kč

3 900 Kč

Expert C1

2 200 Kč

2 200 Kč

4 300 Kč

Mastery C2

2 200 Kč

2 200 Kč

4 300 Kč

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná!

On line přihláška

 

 

Další případné  poplatky dle ceníku společnosti PeopleCert

a splatné přímo společnosti PeopleCert:

Odvolání se proti výsledku zkoušky 50 % ceny zkoušky (vratné v případě kladného vyřízení stížnosti)
 
Opětovné vystavení certifikátu

 

40 EUR

 

Objednání zkoušky mimo systém zkušebního centra (Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec  Králové)

25 EUR

Ceník zkoušek LanguageCert je platný od 1. října 2016

Termíny zkoušek ve školním roce 2017/2018:

Datum zkoušky

Termín podání přihlášky

11. 11. 2017

23. 10. 2017

V případě většího zájmu uchazečů vypíše škola další termíny.

 

Zkoušky jsou uznávány:

Česká republika

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

* české univerzity

* zaměstnavatelé

Uznávání v zahraničí

* Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

* QCA - Úřad pro kvalifikace a kurikula, Velké Británie

* zahraniční univerzity

* ostatní instituce a organizace

* zaměstnavatelé

Jakou úroveň zkoušky bych si měl/a vybrat?

Vyzkoušejte si vzorové testy a zjistěte vhodnou úroveň zkoušky.