Jazykové zkoušky LanguageCert

 

 

 

 

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto

Termín písemné zkoušky: 31. 1. 2018 písemné

Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení

Termín ústní zkoušky: 14. 2. ústní

Cena:  100 Kč  platba po předchozím závazném přihlášení

Platbu v hotovosti uhraďte Mgr. Kaštánkové, kabinet 206

Mimoškolní zájemci o zkoušky provedou platbu na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Podrobnější informace a přihlášení ke zkouškám (včetně zvolené úrovně):

u svého vyučujícího anglického jazyka nebo u Kláry Kaštánkové na e-mailové adrese kastankova.klara@oahk.cz či telefonu 495 514 801 po vyzvání zadejte 206 nebo volejte na 731 162 913

On line přihláška na zkoušku nanečisto

 
 

Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny - LanguageCert

Přemýšlíte o studiu v zahraničí?

Chcete získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaše jazykové schopnosti?

Potřebujete doložit úroveň své angličtiny pro svého zaměstnavatele?

Pracujete ve státní správě nebo samosprávě a musíte doložit jazykový certifikát uznávaný MŠMT?

Chtěli byste vylepšit svoji pozici na pracovním trhu složením mezinárodních zkoušek?

Zvažujete maturitu z anglického jazyka?

Zkuste jazykové zkoušky LanguageCert!

Naše škola byla více než deset let akreditovaným centrem, kde zájemci skládali oblíbené zkoušky City&Guilds. Mezinárodní společnost PeopleCert, jeden z hlavních globálních hráčů na poli certifikací, nabízí tyto zkoušky v obnovené formě pod názvem LanguageCert.

Více o LanguageCert  http://www.languagecert.org

Hlavní výhody zkoušek LanguageCert

* zkoušky jsou v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT

* termíny zkoušek jsou flexibilní

* písemnou i ústní část lze složit zvlášť a na různých úrovních

* zkoušky jsou zaměřené na praktické využití jazyka

* průvodci Vaší zkouškou jsou kvalifikovaní a pečlivě školení odborníci, kteří zároveň vyučují v jazykových kurzech, důkladně znají problematické oblasti výuky angličtiny a dokáží Vás zkouškou provést bez zbytečného stresu

* zkouška LanguageCert slouží jako ekvivalent maturitní profilové zkoušky z anglického jazyka

Ceník, termíny, přihlášky:

Úroveň zkoušky

International IESOL
(písemná zkouška)

International ISESOL
(ústní zkouška)

Kombinace písemné i ústní zkoušky jedné úrovně

Preliminary A1

1 500 Kč

1 500 Kč

 2 900 Kč

Access A2

1 500 Kč

1 500 Kč

2 900 Kč

Achiever B1

1 500 Kč

1 500 Kč

2 900 Kč

Communicator B2

2 000 Kč

2 000 Kč

3 900 Kč

Expert C1

2 200 Kč

2 200 Kč

4 300 Kč

Mastery C2

2 200 Kč

2 200 Kč

4 300 Kč

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Přihláška bez zaplaceného poplatku je neplatná!

Prohlašujeme, že se snažíme vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, včetně specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

On line přihláška

Přihlášením ke zkoušce poskytuje uchazeč akreditovanému centru souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje uchazečů akreditované centrum využívá pro účely evidence a statistického vyhodnocování. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou údajů poskytnutých organizátorovi zkoušek LanguageCert za účelem registrace ke zkoušce.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky LanguageCert v ANJ

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI průběhu zkoušky LanguageCert v ČJ

V případě potřeby mají kandidáti možnost podat odvolání nebo stížnost proti rozhodnutí společnosti Language Cert. Kandidát tuto situaci konzultuje s manažerem centra (Mgr. Heda Lambertová, lambertova.heda@oahk.cz), který mu poradí a pomůže s dalším postupem.

Další případné  poplatky dle ceníku společnosti PeopleCert 

a splatné přímo společnosti PeopleCert:

Odvolání se proti výsledku zkoušky 50 % ceny zkoušky (vratné v případě kladného vyřízení stížnosti)
 
Opětovné vystavení certifikátu

 

40 EUR

 

Objednání zkoušky mimo systém zkušebního centra (Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec  Králové)

25 EUR

Ceník zkoušek LanguageCert je platný od 1. října 2016

Termíny zkoušek  

Datum písemné zkoušky

Datum ústní zkoušky

16. 3. 2018 od  14.00 hod.

(termín přihlášení a zaplacení poplatku 26. 2. 2018)

23. 3. 2018 od 14.00 hod.

(temín přihlášení a zaplacení poplatku 5. 3. 2018)

V případě většího zájmu uchazečů vypíše škola další termíny.

 

Zkoušky jsou uznávány:

Česká republika

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

* české univerzity

* zaměstnavatelé

Uznávání v zahraničí

* Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

* QCA - Úřad pro kvalifikace a kurikula, Velké Británie

* zahraniční univerzity

* ostatní instituce a organizace

* zaměstnavatelé

Jakou úroveň zkoušky bych si měl/a vybrat?

Vyzkoušejte si vzorové testy a zjistěte vhodnou úroveň zkoušky.