Mezinárodní jazykové zkoušky nanečisto pro žáky ZŠ

 

Zkouška žáků 5. tříd ZŠ

- vystavení certifikátu potvrzujícího dosaženou úroveň znalosti anglického jazyka:

  Young Learners A1, A1+, A2, A2+, B1

- motivace žáků k cizojazyčnému vzdělávání

- možnost vyzkoušet si mírnou stresovou zátěž u zkoušek

- písemná i ústní část, včetně rozhovoru s rodilým mluvčím

- účastnický poplatek: 100 až 200,- Kč (poplatek zaplaťte prosím v hotovosti organizátorům v den konání zkoušky.)

On line přihláška

Za nezletilého uchazeče musí přihlášku vyplnit zákonný zástupce.

 

vitova.dana@oahk.cz | tel: 495 514 801