Organizace školního roku

 

Začátek školního roku                 4. 9. 2017

  • podzimní prázdniny                 26. - 27. 10. 2017

  • vánoční prázdniny                   23. 12. - 2.1. 2018

  • pololetní prázdniny                  2. 2. 2018
  • jarní prázdniny                       19. 2. - 25. 2. 2018

  • velikonoční prázdniny             29. 3. - 30. 3. 2018

Konec školního roku                    29. 6. 2018

Hlavní prázdniny                         2. 7. - 31. 8. 2018    

 

 

Rámcový plán 2017/18

 

Plán akcí ÚNOR 2018

1.2. pololetní prázdniny

7.2. 8:00-14:00 Sportovní akce AŠSK Florbal - chlapci, okresní kolo; Sportovní hala Třebeš Hradec Králové

       9:35- 9:55 Studentský parlament

      15:00-17:00 Den otevřených dveří

      16:30 Schůze školské rady

8.2. 14:30-17:00 Olympiáda z FRJ - školní kolo

       Projektový den - Finanční trhy, 3.AO

9.2. 14:00-17:00 Zkoušky Young Learners

10.2. 10:00 Zkouška z ČJL pro cizince pro povolení k trvalému pobytu

13.2. 15:30-17:00 Přípravný kurz z ČEJ k přijímacím zkouškám

14.2. 8:00-14:00 Sportovní akce Florbal - dívky

         14:30-15:00 Provozní porada

         15:30-17:00 Přípravný kurz z MAT k přijímacím zkouškám

         Konverzační soutěž v italštině a soutěž z italských reálií pro 1. ročník

15.2. 8:50-14:25 Job shadowing francouzských učitelů

         Spolupráce se ZŠ Pouchov - účast 5 fr. učitelů v hodinách FRJ a ANJ

         Konverzační soutěž v italštině a soutěž z italských reálií pro 3. ročník

16.2. 12:30-13:30 Návštěva školy v rámci propagace PZK, ZŠ Úprkova

19.2. -23.2.  Jarní prázdniny

26.2. 7:00-19:00 Innovation camp Praha, vybraní žáci 3. EL

         12:45-14:25 Školní kolo olympiády ze španělštiny

27.2. 12:45-14:25 Festival španělské kuchyně 2. ročník ŠPJ

         15:30-17:00 Přípravný kurz z ČEJ k přijímacím zkouškám

         Sportovní akce 2. kolo futsalu dívek v Chocni

28.2. 15:30-17:00 Přípravný kurz z MAT k přijímacím zkouškám