Organizace školního roku

 

Začátek školního roku                 4. 9. 2017

  • podzimní prázdniny                 26. - 27. 10. 2017

  • vánoční prázdniny                   23. 12. - 2.1. 2018

  • pololetní prázdniny                  2. 2. 2018
  • jarní prázdniny                       19. 2. - 25. 2. 2018

  • velikonoční prázdniny             29. 3. - 30. 3. 2018

Konec školního roku                    29. 6. 2018

Hlavní prázdniny                         2. 7. - 31. 8. 2018    

 

 

Rámcový plán 2017/18

 

Plán akcí LISTOPAD 2017

1.11. 7:45-13:00 Sportovní akce, basketbalový turnaj chlapci - okresní kolo

        9:35- 9:55 Studentský parlament

        Projekt Šablony - spolupráce s OA Karlín

2.11. 8:00- 9:35 Výukový program "Vietnam", Biokino Centrál, 1.AO, 1.BO, 1.VS

3.11. Prezentační výstava SŠ Aldis, Hradec Králové

6.11. 11:40-12:25 Přípravný výbor Veletrhu JA Firem

7.11. 19:30 Akce pro veřejnost v aule školy

         Koncert z cyklu Hradecká nokturna, vystupuje Bennewitzovo kvarteto

         Akce v rámci prevence sociálně patologických jevů -prevence HIV, AIDS pro 3. ročníky

8.11. 8:50-10:40 Přednáška pro žáky Kanesterapie, 3.SC

         Veletrh fiktivních firem - Vysoké Mýto

         Akce v rámci prevence sociálně patologických jevů - prevence HIV, AIDS pro 3. ročníky

9.11.13:00-15:30 Setkání národů

         Adalbertinum, HK; 1. ročníky - NEJ, RUJ, ITJ, + 2. ročník ŠPJ

         16:00 Přednáška "100 let od bolševické revoluce a jak to dopadlo" - děkanát PF, náměstí Svobody - pro zájemce

10.11. Prezentační výstava SŠ IDEON, Pardubice

11.11. Zkouška z ČJL pro cizince pro povolení k trvalému pobytu

          Prezentační výstava SŠ IDEON, Pardubice

13.11. 6:00-22:00 Volby do školské rady

14.11. 10:00-14:00 Audit jazyk. zkoušek Language Cert

15.11. 8:00-18:00 Volby do školské rady

           9:00-14:00 Seminář – školení, "Mimoškolní aktivity v hodinách dějepisu"; CVKHK

           9:35- 9:55 Přípravný výbor Veletrhu JA Firem

          14:30-16:15 Klasifikační porada pedagogů

          15:30-16:30 Schůzka SPOA

          16:30-18:00 Třídní schůzky rodičů v kmenových učebnách

22.11. 15:00-17:00 Den otevřených dveří - aula v 15.00 h, informace ředitelka školy

          Akce v rámci prevence sociálně patologických jevů "Zdravé koule"; 1. ročníky

          Konference "Choceň - škola a podnikání", vybraní žáci 4. CL

23.11. 9:55-11:30 Festival francouzského filmu Un sac de billes; BIO Centrál, 2.SC(FRJ), 2.VS(FRJ)

          10:45-12:25 Přednáška pro žáky, předmět Ekologie 3.SC

28.11. 9:00-11:00 Přednáška pro žáky Ochrana spotřebitele; KÚ KHK + MPO a ČOI, 3.AO, 3.BO

29.11. 9:35- 9:55 Přípravný výbor Veletrhu JA Firem

          Zkouška z ČJL pro cizince pro povolení k trvalému pobytu, registrace 12:00 - 13:15, začátek zkoušky 13:30 h