Organizace školního roku

 

Začátek školního roku

1. 9. 2016

  • podzimní prázdniny

26. - 27. 10. 2016
  • vánoční prázdniny

23. 12. - 2.1. 2017
  • pololetní prázdniny
3. 2. 2017
  • jarní prázdniny

13. 2. - 19. 2. 2017

  • velikonoční prázdniny

13. 4. - 14. 4. 2017
Ředitelské volno 24. - 25. 10.;
18. 11.; 22. 12. 2016

Konec školního roku

30. 6. 2017

Hlavní prázdniny

1. 7. - 1. 9. 2017    

 

Rámcový plán 2016/17

 

Plán akcí ČERVEN 2017

1.6. 8:00- 9:35 Přednáška pro žáky  Zěměpisná projekce "Vietnam", biokino Centrál HK 3.CL

        17:00-18:00 Slavnostní předání maturitních vysvědčení

        Městská hudební síň; Dlouhá ul. HK 4.A, 4.B, 4.BO

        Návštěva rodilé mluvčí Sereny Fonzo do hodin italštiny

2.6. 8:00-12:25 Státní zkoušky v grafických disciplínách

6.6. Obhajoba praxí 3.AO

7.6. 9:35- 9:55 Studentský parlament

       10:15-11:00 Exkurze Hudební knihovna; Wonkova ul. HK, 2.SC(ANJ2)

       Superfinále JA firem, Praha; účast 10 žáků tř. 3. CL

       Obhajoba praxí 3.BO

8.6. 8:00-12:25Projektový den - ITV Den květů pro žáky ZŠ Jiráskova

         Návštěva rodilé mluvčí Sereny Fonzo do hodin italštiny

9.6. 8:00-13:30 Hradecká Juniorka regionální soutěž v grafických disciplínách

10.6. Zkouška z ČJL pro cizince pro povolení k trvalému pobytu

          registrace 8:30-9:45 h; začátek 10:00 h; garant: Mgr. J. Hlávko

12.6. 13:40-16:05 Exkurze do firmy ComGate, a. s., 3.AO

14.6. 9:00-14:00 Zkoušky Language Cert nanačisto pro ZŠ Rychnov n/K.

         16:30 Schůzka rodičů budoucích prvních ročníků - 1. AO, 1. BO, 1. EL

          17:00 Schůzka rodičů budoucích prvních ročníků - 1. SC, 1. VS

20.6. 7:10-12:25 Výuka finanční gramotnosti pro žáky 8. tř. ZŠ Černilov a ZŠ Mandysova HK, 3.CL

21.6. Nejzazší termín podání žádosti o navýšení absence ŘŠ

22.6. 9:55-11:30 Exkurze Hrajeme si hlavou; FIM UHK, 1. EL

          11:00-13:00 Exkurze ČNB Praha; stálá expozice "Lidé a peníze", 3. AO

23.6. Projektové dny v rámci EKO "Učitelé z Marsu", 2.EL

          Přihlášky k podzimnímu termínu MZ, nejzazší termín

26.6 Projektové dny v rámci EKO "Učitelé z Marsu", 2.EL

27.6. 12:30 Klasifikační porada za 2. pololetí

28.6. 13:30 Zkouška z ČJL pro cizince pro povolení k trvalému pobytu

           registrace 12:00-13:15 h; začátek 13:30 h; garant: Mgr. J. Hlávko

          Sportovní den garant: Mgr. Š. Svobodová

29.6. Exkurze školní výlety

30.6.  8:00- 8:45 Předání ročníkových vysvědčení

          Nejzašší termín podání žádosti o nahrazení zkoušky žákem - MZ Podzim 2017

          platí pro třídy 4. AO, 4. BO a 4. CL