Ukončený projekt

ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou,

číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1
Realizátor projektu: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1,
IČ: 61386839 (národní agentura)

Projekt je zaměřen na obchodování mezi žáky 4. ročníku oboru Obchodní akademie v rámci předmětu Fiktivní firma z naší školy a žáky 3. a 4. ročníků Obchodné akadémie Banská Bystrica, Tajovského 25, v rámci předmětu Cvičná firma. Projekt bude realizován v projektovém období 1. 9. 2015 až 31. 8. 2017. Hlavní záměr projektu - vzájemná obchodní setkání žáků obou škol, která proběhnou v průběhu každého školního roku, jsou doplněna videokonferencemi jak žáků, tak učitelů, vyplňováním dotazníků žáků na počátku a na konci každého školního roku a především elektronickým obchodováním mezi jednotlivými fiktivními firmami. Oba partneři projektu se zároveň zavázali propagovat projekt jak na regionální, tak i na národní - a tím i mezinárodní úrovni, a touto cestou sdělovat své zkušenosti s mezinárodním fiktivním obchodování mezi žáky i ostatním školám.

Ukončení činnosti fiktivních firem ve školním roce 2016/17

V dubnu se konalo ještě několik posledních akcí v rámci projektu ERASMUS+: jak české, tak slovenské fiktivní firmy zpracovaly své výroční zprávy a zveřejnily je na webových stránkách obou škol. Žáci rovněž vyplnili výstupní dotazníky, týkající se přínosu projektu, jejich výsledky jsou zpracovány v evaluační zprávě. Stejně tak jako vloni, žáci hodnotili přínos projektu kladně, spolupráce se slovenskými partnery se jim velice líbila. Rovněž pro učitele byly dva školní roky projektu přínosné a obohacující, zejména srovnání výuky fiktivních firem u nás a na Slovensku. Poslední akcí byla videokonference žáků 20. 4. 2017, kde se žáci seznámili se svými výročními zprávami, zejména s hospodářskými výsledky a popřáli si hodně štěstí u maturit. I nadále budou v kontaktu přes sociální sítě a třeba se v budoucnu setkají při studiu na vysokých školách.

Výroční zpráva FACIO, s. r. o.

Výroční zpráva KOŘENÍ ŽIVOTA, s. r. o.

Výroční zpráva Mrs. Perfect, s. r. o.

Výroční zpráva Priculo, s. r. o.

 

 

Ukončení činnosti fiktivních firem ve školním roce 2015/16

Před svým odchodem na „svatý týden“ ukončili žáci čtvrtých ročníků i činnost fiktivních firem, a to zpracováním výročních zpráv. V rámci projektu Erasmus+ vyplnili žáci – obdobně jako na počátku školního roku – dotazník, na kolik hodnotí účast v projektu jako přínosnou. Poslední akcí v rámci projektu pro tento školní rok byla videokonference žáků, kde si žáci popřáli hodně štěstí u maturit a slíbili si, že budou i nadále v kontaktu přes sociální sítě. Účast v projektu hodnotili žáci většinou velice kladně, jak z důvodu praktického vyzkoušení teoretických znalostí, tak z důvodu výměny zkušeností se slovenskými žáky.

Výroční zpráva SPACE, s. r. o.

Výroční zpráva Party Service, s. r. o.

Výroční zpráva Easy Travel, s. r. o.

Výroční zpráva Zdravá mysl, s. r. o.

Evaluační zpráva za školní rok 2016 - 17

Evaluační zpráva za školní rok 2015 - 16

Videokonference 30. 9. 2015

Videokonference 22. 3. 2016

Videokonference 27. 9. 2016

Videokonference 23. 3. 2017

Videokonference žáci

Videokonference učitelé

 

Uskutečněné obchody

Uzavřené rámcové smlouvy o obchodování:

Na počátku každého školního roku se jednotlivé české i slovenské fiktivní firmy v rámci videokonference žáků dohodnou na uzavření rámcových smluv o obchodní spolupráci. Účelem těchto smluv je dohoda dílčích plnění – obchodů, které budou uzavírány v rámci e-mailové komunikace v průběhu celého školního roku. Žáci si tak v průběhu roku zasílají vzájemně katalagy svých výrobků služeb, případně akční nabídky, na základě kterých vystavují objednávky a faktury, které samozřejmě posléze účtují. Nejenže se tak žáci učí vzájemné komunikaci, ověřují si své znalosti v praxi, ale rovněž se tak učí zodpovědnosti.

Ukázka rámcové smlouvy Koření života s. r. o. 2016-17

Ukázka rámcové smlouvy firmy SPACE 2015-16

 

Tabulka uskutečněných obchodů - březen 2017:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

Včielka, s. r. o.

Priculo, s. r. o.

12/2017

 

10 ks Medovina Mandĺová

Sport Devils

Mrs. Perfect, s. r. o.

0301

2017/31

Hover Board

 

.

 

 

 

 

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

Koření života, s. r.o.

Car Madness, s. r. o.

4/2017

2/2017

Brusinky proslazené

Lískové ořechy

Mandle loupané

Švestky sušené

Facio, s. r. o.

Včielka, s. r. o.

01/2017

03/2017

Rogalo

Akrobatický let

Mrs. Perfect, s. r. o.

NCS, predaj stravných lístkov

07/2017

03SK/17

Úklid domu

 

Tabulka uskutečněných obchodů - únor 2017:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

NCS, predaj stravných listkov

Priculo, s. r. o.

02/1

2017/21

Stravenky P920

NCS, predaj stravných listkov

Koření života, s. r. o.

15

415

Stravenky P105 CZK

Včielka, s. r. o.

Facio, s. r. o.

8

1

Medovina ořechová

Medové lízanky

Včielka, s. r. o.

Mrs. Perfect, s. r. o.

11

2

Med kvetový

 

Tabulka uskutečněných obchodů - leden 2017:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

NCS – Naša cesta stravovaním

FACIO, s. r. o.

01/2016

01/2016

Stravoacie poukážky

Sport Devils, s. r. o.

PRICULO, s. r. o.

neuvedeno

10160002

Kargo Jump

Pro - Jump

NCS, predaj stravných lístkov

Mrs. Perfect, s. r. o.

neuvedeno

10170001

75 CZK stravenky

Včielka, s. r. o.

Koření života, s. r. o.

5/2016

5/2016

Darčekový koš

 

Tabulka uskutečněných obchodů - prosinec 2016:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

Včielka, s. r. o.

FACIO, s. r. o.

 2/2016

2/2016

Medové lízanky

CarMadness, s. r. o.

PRICULO, s. r. o.

7/2016

1/2016

Mini Cooper

NCS, predaj stravných lístkov

Mrs. Perfect, s. r. o.

neuvedeno

10160002

Stravovacie poukážky

 

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

Koření života, s. r. o.

SportDevils

3/2016

4/2016

Cibule, česnek, lískové ořechy, mandle

3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Ukázka uzavřeného obchodu Koření života, s. r. o.

 

Tabulka uskutečněných obchodů - listopad 2016:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

Car Madness, s. r. o.

Koření života, s. r. o.

2

2

Škoda Octavia

Včielka, s. r. o.

Mrs. Perfect, s. r. o.

1/2016

1/2016

Medovina tradiční

Darčekový koš

 

 

 

 

 

 

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

FACIO, s. r. o.

SportDevils

07/2016

07/16

Tandemový seskok

PRICULO, s. r. o.

SportDevils

01/2016

201619

Víkendový kurz pro detektivy

3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Ukázka objednávky a faktury CarMadness, s. r. o.

 

Tabulka uskutečněných obchodů - říjen 2016:

 

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

SportDevils, s. r. o.

Priculo, s. r. o.

neuvedeno

10160002

Kargo Jump,

Pro - jump

Car Madness

FACIO, s. r. o.

3/2016

3/2016

Navigační systém

 

 

 

 

 

 

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

Koření života, s. r. o.

Včielka, s. r. o.

1/2016

3/2016

Pepř

Mrs. Perfect, s. r. o.

SportDevils, s. r. o.

1/2016

3/2016

Mytí oken

Úklid domácnosti

 

 

 

 

 

3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Ukázka objednávky a faktury Facio, s. r. o.

 

Tabulka uskutečněných obchodů - duben 2016:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

Soif de pendu, s. r. o.

Party service, s. r. o.

 

02/2016

04/16

Výčepní zařízení

Car Madness, s. r. o.

SPACE, s. r. o.

04

03/2016/ČR

Výstražný trojúhelník

JOIN

Easy Travel, s. r. o.

03/5

201606

Cyklokurierské služby

 

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

Zdravá mysl,

CVF Včielka s. r. o.

6/2016

44/16

Hokkaido polévka

3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Objednávka, pokladní doklad

Faktura

 

Tabulka uskutečněných obchodů - březen 2016:

2.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

Party service, s. r. o.

Soif de pendu, s. r. o.

2/16

2/16

Sud piva

SPACE, s. r. o.

Car Madness, s. r. o.

3/2016

32/2016

Vína

Zdravá mysl, s. r. o.

Včielka s. r. o.

5/2016

45/16

Vločkový pohár s ovocem

Easy Travel, s. r. o.

JOIN

02/2016

20160053

Horolezectví

3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Objednávka

Faktura

 

Tabulka uskutečněných obchodů - únor 2016:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

Soif de pendu, s. r. o.

Party service, s. r. o.

1/2016

02/16

Sodastream crystal

Včielka s. r. o.

Zdravá mysl, s. r. o.

4/2016

20160008

Set sviečok

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

SPACE, s. r. o.

Car Madness, s. r. o.

4/2016

31/2016

Mikiny vl. potisk

Easy Travel, s. r.  o.

JOIN

01

20160052

Svatá Lucie

3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Objednávka, pokladní doklad

Faktura

 

Tabulka uskutečněných obchodů - leden 2016:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

Včielka, s.r.o.

Zdravá mysl, s.r.o.

07

20150020

Darčekový koš

Car Madness, s. r. o.

SPACE, s. r. o.

02

02/2016/ČR

Kožený potah

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

Party Service, s. r. o.

Cvf. Soif de pendu, s. r. o

1

1

Party stan small

Easy Travel, s. r. o.

Cvf. Soif de pendu, s. r. o

2/2016

20150068

Barcelona - dvoulůžko

3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Faktura, objednávka, platební příkaz

 

Tabulka uskutečněných obchodů - prosinec 2015:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

Včielka, s. r. o.

Zdravá mysl, s. r. o.

02

20150021

Medovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

SPACE, s. r. o

CarMadness, s. r. o.

10/2015

55/2015

Hrníček s vl. potiskem (HP4)

EasyTravel, s.r.o.

Join, s.r.o.

11/2015

20150066

Zájezd – Monte Carlo

Party Service, s. r. o.

Cvf. Soif de pendu, s. r. o

21/2015

101/2015

Firemní party, sýr mozzarella, Caesar salát

      3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Objednávkový list

Faktura

Příkaz k úhradě

 

Tabulka uskutečněných obchodů - listopad 2015:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

CarMadness, s. r. o.

SPACE, s. r. o.

2/2015

2

Auto výbava

Car Madness, s.r.o.

EasyTravel, s.r.o.

5/2015

10

Nákup auta

Soif de pendu, s. r. o

Party service, s. r. o.

2/2015

3/15

Nákup barelů: šumavský barel, stojan na barely

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

Zdravá mysl, s. r. o.

Včielka

2/20105

102

Sestavení jídelníčku

 

 

 

 

 

      3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Objednávkový list

Faktura

Příkaz k úhradě

 

Tabulka uskutečněných obchodů - říjen 2015:

 1. Nákupy českých firem od slovenských firem

Slovenská fiktivní firma = dodavatel

Česká fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura PŘIJATÁ číslo:

Položky faktury

JOiN, s. r. o.

EasyTravel, s. r. o.

1

201501

Cyklokuriérské služby

Car Madness, s. r. o.

SPACE, s. r. o.

1

4/2015

Peugeot 208

Soif de pendu,s. r. o.

Party service, s. r. o.

1

02/15

Barel Jelenní prameň

 1.  Prodeje českých firem slovenským firmám

Česká fiktivní firma = dodavatel

Slovenská fiktivní firma = odběratel

Objednávka číslo:

Faktura VYDANÁ  číslo:

Položky faktury

Zdravá mysl, s. r. o.

Včielka

3/20105

101

Rizoto, polévka

 

           3.  Doklady k uskutečněným obchodům

Objednávkový list

Faktura

Příkaz k úhradě

 

Zprávy z pracovních cest:

Pracovní cesta na Slovensko - listopad 2016

Ukázka pracovního listu z veletrhu Hradec Králové 2016

Pracovní cesta na Slovensko - prosinec 2015

Ukázka pracovního listu z veletrhu Banska Bystrica 2015