NOVINKY

 

 BŘEZEN, DUBEN 2017

Videokonference učitelů 23. 3. 2017

 

Čtrnáct dní po návštěvě slovenských žáků v České republice se konala dne 23. 3. 2017 videokonference učitelů. Učitelé zhodnotili vzájemné obchodní setkání na Veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové a rovněž program celého týdne. Kladně byla hodnocena zejména finančně zaměřená hra Cashflow i exkurze do Prahy, slovenským žákům se celý týden opravdu líbil. Hlavním cílem videokonference bylo stanovení harmonogramu činností fiktivních firem do konce školního roku – videokonference žáků, obsah výročních zpráv, prezentace projektu na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze a získávání podkladů pro evaluační zprávu. Učitelé se shodli na tom, že projekt je pro žáky (i učitele) opravdu přínosný a budou rádi, pokud se podaří v příštím roce opět projekt získat.

Videokonference žáků 20. 4. 2017 

 

Ve čtvrtek 20. dubna proběhla v rámci projektu Erasmus+ poslední plánovaná videokonference žáků v tomto školním roce. Ředitelé fiktivních firem se seznámili navzájem se svými výročními zprávami, i s probíhajícím výběrovým řízením na vedoucí pozice ve fiktivních firmách v příštím školním roce. Závěrem proběhla výměna kontaktů na facebooku. Žáci si tak v průběhu roku nejen mohli vyzkoušet obchodování v rámci EU, ale navázali i nová přátelství, která jim, zdá se, vydrží i v budoucnosti.

 

 

ÚNOR 2017:

Mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2016:
Videokonference učitelů a žáků
Fotodokumentace - učitelé
Fotodokumentace - žáci

 
 
V průběhu září a října 2016 proběhly opět dvě klíčové aktivity v rámci projektu ERASMUS+. V úterý 27. září proběhla videokonference učitelů, zapojených do projektu. Učitelé jednali o harmonogramu prací v letošním školním roce, zejména o termínech vzájemných setkání. V úterý 11. října proběhla videokonference žáků, při které si ředitelé letošních fiktivních firem představili své podnikatelské záměry. Dále si žáci vyměnili kontakty na své fiktivní firmy a dohodli se na uzavření rámcových smluv v průběhu října až listopadu. I přes mírné jazykové bariéry a technické problémy si žáci porozuměli a těší se na vzájemné obchody i osobní setkání. 
Ing. Petra Kábrtová

 

 

BŘEZEN 2016:

Výměnný pobyt Slovenských fiktivních firem na naší škole

Zpráva mezinárodní projektové setkání v Česku

Fotogalerie

 

PROSINEC 2015:

Výměnný výjezd našich fiktivních firem na Slovensko 

Žáci 4. ročníků v rámci projektu ERASMUS+ se svými fiktivními firmami vyjeli na týden na Slovensko do Obchodní akademie Bánské Bystrica. Se svými kolegy z cvičných firem jsme navázali spolupráci již v rámci videokonference a po e-mailech. Kromě hlavního programu návštěvy – obchodování fiktivních firem jsme měli možnost navštívit spoustu památek, muzeí, a to jak v Banské Bystrici, tak v Bratislavě.  V Bratislavě jsme kromě návštěvy Slavína a Bratislavského hradu podívali i do Centra cvičných firem.  V průběhu celého týdne jsme také měli možnost navštívit slovenské hodiny ekonomiky, účetnictví a cvičných firem a mimo to také zajímavé přednášky. Ve středu jsme měli velký den, jelikož jsme ukázali své dovednosti, znalosti a schopnosti při obchodování na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, kde se umístili na krásných místech.
FF Zdravá mysl s. r. o. vyhrála 1. místo v kategorii nejlepší fiktivní firma ČR, dále za nejlepší elektronickou prezentaci a také za nejlepší slogan. FF Easy travel,  s. r. o. se umístila jako druhá nejlepší fiktivní firma ČR a také získala diplom za nejlepší katalog. FF Párty service,  s. r. o. zvítězila v kategorii nejlepší stánek. Z FF Space s. r. o. vyhrála Kateřina Mužná cenu za nejlepšího prodejce veletrhu a firma také získala pochvalu za hezké logo.  Všem zúčastněným se týden na Slovensku líbil a všichni již můžeme přemýšlet, jak slovenským kolegům vrátíme jejich pohostinnost první týden v březnu, kdy navštíví oni naši školu – a to již v nových prostorách. Do té doby bude naše spolupráce pokračovat v rámci e-mailového uzavírání obchodů.

Jana Brandýská, 4. AO

FOTOGALERIE

 

ZÁŘÍ 2015:

V rámci projektu ERASMUS+ se 30. 9. 2015 konala první seznamovací videokonference učitelů fiktivních firem z naší školy a cvičných firem z partnerské školy z Banské Bystrice. Cílem videokonference bylo především seznámení učitelů a jejich fiktivních firem, které v průběhu září – října byly teprve zakládány. Dalším bodem jednání bylo zveřejnění kontaktů na fiktivní firmy na webových stránkách obou škol a předběžné stanovení termínu videokonference žáků v říjnu 2015. Učitelé si v rámci videokonference dobře rozuměli i přes jazykové odlišnosti a předběžně stanovili i termín návštěvy českých studentů na Slovensku na přelomu listopadu – prosince 2015.

Ing. Petra Kábrtová

 

 

Další plánovaná klíčová aktivita projektu Erasmus+ proběhla 27. 10. 2015 formou videokonference žáků 4. ročníků oboru Obchodní akademie v rámci jejich fiktivních firem a jejich kolegů z „cvičných“ firem z partnerské školy v Banske Bystrici. Cílem videokonference bylo především seznámení žáků a představení jejich předmětů podnikání. V průběhu konference se ředitelé fiktivních firem a jejich zástupci domluvili na uzavření rámcových smluv mezi jednotlivými firmami, na zaslání nabídek a uzavření prvních vzájemných obchodů. Na závěr videokonference paní učitelka z Banské Bystrice seznámila naše žáky s předběžným programem návštěvy na Slovensku. I přes jazykové bariéry a mírné technické problémy si žáci porozuměli a těší se na vzájemné obchodní i osobní kontakty.

Ing. Petra Kábrtová

 


Aktuální projekty

20.10.2015 00:00

Projekt ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou

Projekt ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Realizátor projektu: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, IČ: 61386839 (národní agentura) Projekt je zaměřen na obchodování mezi žáky 4. ročníku oboru Obchodní...

Celý článek

—————

03.09.2015 00:00

Projekt Modely spolupráce škol a firem,reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0067

Projekt Modely spolupráce škol a firem, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0067 Realizátor: Centrum andragogiky, s. r. o., IČ 27489698, K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové, www.centrumandragogiky.cz Doba trvání: 11 měsíců (od 9/2014 do 7/2015) Je určen žákům a pedagogickým pracovníkům 6 středních...

Celý článek

—————

02.09.2015 00:00

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0001.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0001. Cílem projektu je: 1. Výstavba nové učebny přírodovědných předmětů 2. Nákup pomůcek do přírodovědných předmětů (Ch, F, Bio) 3. Realizace laboratorních cvičení v rámci...

Celý článek

—————