Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

31.01.2017 00:00

Vánoční florbalový turnaj

Dne 31. ledna 2017 se uskutečnil odložený Vánoční florbalový turnaj naší školy. Toto již tradiční klání mezi týmy jednotlivých tříd opět přilákalo velký počet účastníků, kteří se „porvali“ o vítězství a také o pěkné ceny. V silné konkurenci nakonec nejlépe obstál tým 3. CL, který porazil v...

Celý článek

—————

26.01.2017 12:54

Vyrovnání loňského výsledku

Stejně jako loni se náš chlapecký futsalový tým rval o postup do divizního finále, tentokrát ve Sportovní hale v Předměřicích nad Labem, 25. ledna, ve skupině s Educou Pardubice, SŠTŘ Nový Bydžov a v letošním roce velmi silným týmem SSSOG Hradec Králové, který nám v závěrečném utkání turnaje...

Celý článek

—————

23.01.2017 00:00

Nech brouka žít

Dne 23. 1. 2017 se třída 3. B (SČ) a 26. 1. 2017 třída 3. A (VS), zúčastnili výukového programu „Nech brouka žít“, ve Středisku ekologické výchovy Sever HK, Kavčí plácek. Program vedla zkušená lektorka ekologické výchovy ze Střediska Sever Hradec Králové, Bc. Lenka Hronešová. Prostřednictvím...

Celý článek

—————

16.01.2017 00:00

Lyžařský kurz 1. EL, 2. VS a 2. SC

Stejně jako v předchozích letech, i v letošním školním roce, jsme pro žáky 1. a 2. ročníků uspořádali lyžařský kurz. V lednu na hory vyjeli žáci tříd 1. EL, 2. VS a 2. SC. Lyžařského kurzu se zúčastnilo celkem 45 žáků naší školy. Opět jsme byli ubytovaní na Hotelu Šerlišský Mlýn v Orlických horách....

Celý článek

—————

11.01.2017 00:00

Olympiáda v německém jazyce

Dne 11. 1. 2017 se uskutečnilo školní koly Olympiády v německém jazyce. Soutěž byla určená pro žáky 1. – 3. ročníků. Žáci změřili své síly v poslechovém testu a popisu situace, kterou viděli na obrázku. Nejúspěšnější byla Aneta Čapková, studentka třídy 3. CL. Na druhém místě skončil Ladislav Šolc z...

Celý článek

—————

06.01.2017 00:00

Koncert ve Filharmonii Hradec Králové

Žáci 3. B navštívili v pátek 6. 1.  2017 hudební pořad  "Slohy a jiné složitosti"  ve Filharmonii Hradec Králové. Moderátor Lukáš Hurník provedl diváky dějinami hudby od pravěku až po současnost, největší pozornost věnoval novověku. Seznamoval s hlavními znaky, které jsou typické pro...

Celý článek

—————

04.01.2017 00:00

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 4. ledna 2017 se 19 žáků naší školy zúčastnilo školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni zúčastnění nejprve absolvovali eliminační písemnou/poslechovou část a poté deset nejlepších postoupilo do ústní části, kde měl každý z nich deset minut na to, aby prokázal své schopnosti...

Celý článek

—————

07.12.2016 00:00

Veletrh JA Firem

Ve středu 7. 12. 2016 se v prostorách naší školy uskutečnil jubilejní pátý ročník Veletrhu JA firem. Své podnikatelské dovednosti zde měli možnost poměřit studenti z celé České republiky (celkem 18 JA firem) a studenti ze Slovenské republiky (2 JA firmy). Studenti se snažili přichystat svůj stánek...

Celý článek

—————

06.12.2016 00:00

Ekonomický tým 2016 – Celostátní finále Opava

Ve dnech 5. a  6. 12 se uskutečnilo finále ekonomických týmů  obchodních akademií České republiky. Soutěž proběhla na Obchodní akademii v Opavě a zúčastnilo se jí celkem 13 týmů,  zástupců jednotlivých krajů ČR. Královéhradecký kraj reprezentovali studenti naší školy – Patricie...

Celý článek

—————

05.12.2016 00:00

Exkurze do Parlamentu ČR

V pondělí 5. 12. 2016 se žáci třídy 1.VS oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili odborné exkurze do Parlamentu ČR v Praze. Navštívili obě komory – Poslaneckou sněmovnu i Senát, a to s odborným výkladem a prezentací o vývoji a současnosti českého parlamentarismu. Součástí exkurze byla také procházka...

Celý článek

—————


Novinky

09.07.2018 00:00

Zkoušky českého jazyka A1 SERR pro cizince

29.08. středa 9,30 hod., registrace od 8,30 hod. 19.9. středa 13,30 hod., registrace od 12,30 hod. 13.10. sobota 9,30 hod., registrace od 8,30 hod. 28.11. středa 13,30 hod., registrace od 12,30 hod. 19.12. středa 9,30 hod., registrace od 8,30 hod. další informace

Celý článek

—————

22.06.2018 00:00

Změna variabilního symbolu při platbě ve školní jídelně ZŠ SEVER

Změna variabilního symbolu při platbách

Celý článek

—————

11.06.2018 00:00

Informace pro budoucí první ročníky 2018/19 - schůzka rodičů 20. 6. 2018

Informace pro budoucí první ročníky 2018/19 obchodní akademie, ekonomické lyceum  Informace pro budoucí první ročníky 2018/19 sociální činnost, vřejnosprávní činnost

Celý článek

—————

05.06.2018 00:00

Kroužek anglického jazyka:

příprava na mezinárodní zkoušky A1/A2 příprava na přijímací zkoušky bodové zvýhodnění u přijímacích zkoušek na střední školy NABÍDKA KROUŽKU       příprava na získání certifikátu LanguageCert úrovně A1 nebo A2 příprava na přijímací zkoušky z ANJ vhodné...

Celý článek

—————

02.05.2018 01:12

Seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

  PŘIJATÍ: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 63-41-M/02 Obchodní akademie 75-41-M/01 Sociální činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost CELKOVÉ POŘADÍ: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 63-41-M/02 Obchodní akademie 75-41-M/01 Sociální činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Více v menu...

Celý článek

—————

23.04.2018 00:00

26. Mistrovství České republiky v grafických předmětech

  Místo konání: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové Soutěžní disciplíny: Psaní na klávesnici (PnK) Korektura textu (KT) Wordprocessing (WP) Záznam mluveného slova...

Celý článek

—————

01.04.2018 00:00

Zveme Vás na zkoušky LanguageCert

  Termíny zkoušek   Datum písemné zkoušky Datum ústní zkoušky 8. 6. 2018 od  14.00 hod. (termín přihlášení a zaplacení poplatku 24. 5. 2018) 15. 6. 2018 od 14.00 hod. (temín přihlášení a zaplacení poplatku 24. 5....

Celý článek

—————

14.03.2018 00:00

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA - FRANCIE 7. 10.-13. 10. 2018

Zájemci o podzimní zájezd na jih Evropy se mohou předběžně přihlašovat od neděle 18. 3. 2018 od 19 hod na espafran@seznam.cz, aby si zajistili pořadové číslo účastníka, protože se očekává velký zájem. Do mailu napište jméno, příjmení a třídu. V případě žáků z jaroměřského gymnázia...

Celý článek

—————

21.01.2018 00:00

Pronájem učeben a moderních tělocvičen

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny od 16:00 do 21:30. Na základě domluvy lze využívat školní budovu i ve dnech volna. K pronájmu jsou určeny tělocvičny, běžné učebny, učebny...

Celý článek

—————

10.01.2018 21:04

Certifikát z angličtiny pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ = body navíc při přijímacím řízení na SŠ!

LanguageCert Young Learners   Certifikát z angličtiny = body navíc při přijímacím řízení na střední školu!   Žáci 5. a 9. tříd ZŠ mohou v naší škole složit mezinárodní zkoušku z angličtiny a doloženým certifikátem získat bodové ohodnocení u...

Celý článek

—————