Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

05.12.2016 00:00

Exkurze do Parlamentu ČR

V pondělí 5. 12. 2016 se žáci třídy 1.VS oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili odborné exkurze do Parlamentu ČR v Praze. Navštívili obě komory – Poslaneckou sněmovnu i Senát, a to s odborným výkladem a prezentací o vývoji a současnosti českého parlamentarismu. Součástí exkurze byla také procházka...

Celý článek

—————

29.11.2016 00:00

Exkurze do památníku heydrichiády a do Tančícího domu

V nádherném podzimním dni jsme si se třídou 4. CL v rámci výuky dějepisu udělali exkurzi do naší matičky Prahy. Cílem byl kostel sv. Cyrila a Metoděje, ve kterém se po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha ukrývali parašutisté. Nejprve nám byl promítnut asi půlhodinový dokumet a...

Celý článek

—————

28.11.2016 00:00

G2 FLORBAL CHALLENGE

Dne 28.11.2016 v Předměřicích nad Labem proběhl halový turnaj středních škol ve florbalu. Turnaj proběhl pod záštitou Komerční banky. Naší školu reprezentovali studenti 1 a 2 ročníků. V nabité konkurenci získalo družstvo dárkový voucher na seminář Finanční gramotnost.

Celý článek

—————

24.11.2016 00:00

Adventní čas

Adventní čas na naší škole začal koncertem učitelů ZUŠ  Střezina. Více na: http://www.strezina.cz/novinky/sametovy-koncert-nasi-ucitele-v-akci-499/

Celý článek

—————

22.11.2016 11:10

„Jsme lidé jako vy“ - Centrum péče o duševní zdraví v Hradci Králové

Vybraná skupina žákyň ze třídy 2. SC, 3. B a 4. B studijního oboru sociální činnost se zúčastnila dne 9. 11. 2016 akce pořádané Centrem péče o duševní zdraví v Hradci Králové. Setkání se uskutečnilo v nové, moderně rekonstruované budově ve Věkoších a jeho hlavní myšlenka byla určena samotným názvem...

Celý článek

—————

22.11.2016 00:00

Koncert HRADECKÁ NOKTURNA

22. 11. 2016 se v naší aule konal koncert HRADECKÁ NOKTURNA Více informací o akci a fotografie naleznete na: http://hradeckanokturna.cz/domains/hradeckanokturna.cz/index.php/fotogalerie

Celý článek

—————

20.11.2016 00:00

Mezinárodní setkání v rámci projektu ERASMUS+

Ve dnech 20. až 26. listopadu 2016 se naše škola zúčastnila v rámci projektu ERASMUS+ mezinárodního setkání se žáky z partnerské školy - Obchodní akademie Banska Bystrica. Projektového setkání se zúčastnilo 16 žáků – z každé fiktivní firmy 4 ředitelé a zástupci jednotlivých...

Celý článek

—————

10.11.2016 00:00

Setkání národů

Tradiční akce Setkání národů se opět po roce konala v Adalbertinu a zúčastnili se jí studenti italštiny z druhého ročníku. Po úvodním pásmu písní, slova i soutěží se studenti mohli blíže seznámit se zástupci různých národů, žijících na  území našeho města, u stánků, kde na ně také vždy...

Celý článek

—————

09.11.2016 00:00

Veletrh fiktivních firem Vysoké Mýto

Dne 9. listopadu 2016 se naše fiktivní firmy již tradičně účastnily Veletrhu fiktivních firem ve Vysokém Mýtě. Pořadatelem byla Střední škola podnikání. Soutěžilo se v několika kategoriích - nejlepší slogan, vizitka, prezentace, stánek, obchodník v českém a cizím jazyce, nejsympatičtější firma,...

Celý článek

—————

09.11.2016 00:00

Konference ŠKOLA PODNIKÁNÍ

Dne 9. listopadu 2016 se na Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu v Chocni konal historicky první ročník konference Škola a podnikání. Základní myšlenkou konference bylo propojení vzdělávání a praxe, na konferenci byli pozvaní ředitelé a vybraní učitelé a žáci všech...

Celý článek

—————


Novinky

02.05.2018 01:12

Seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

  PŘIJATÍ: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 63-41-M/02 Obchodní akademie 75-41-M/01 Sociální činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost CELKOVÉ POŘADÍ: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 63-41-M/02 Obchodní akademie 75-41-M/01 Sociální činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Více v menu...

Celý článek

—————

23.04.2018 00:00

26. Mistrovství České republiky v grafických předmětech

  Místo konání: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové Soutěžní disciplíny: Psaní na klávesnici (PnK) Korektura textu (KT) Wordprocessing (WP) Záznam mluveného slova...

Celý článek

—————

19.04.2018 00:00

Zkoušky českého jazyka A1 SERR pro cizince

12. května, sobota, registrace 8,00–9,15, zkouška od 9,30, 9. června, sobota, registrace 8,00–9,15, zkouška od 9,30, 27. června, středa, registrace 12,00–13,15, zkouška od 13,30. Cena 1500 Kč (hradí se v den zkoušky v kanceláři školy), pro držitele Poukazu je zkouška zdarma. další...

Celý článek

—————

01.04.2018 00:00

Zveme Vás na zkoušky LanguageCert

  Termíny zkoušek   Datum písemné zkoušky Datum ústní zkoušky 8. 6. 2018 od  14.00 hod. (termín přihlášení a zaplacení poplatku 24. 5. 2018) 15. 6. 2018 od 14.00 hod. (temín přihlášení a zaplacení poplatku 24. 5....

Celý článek

—————

14.03.2018 00:00

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA - FRANCIE 7. 10.-13. 10. 2018

Zájemci o podzimní zájezd na jih Evropy se mohou předběžně přihlašovat od neděle 18. 3. 2018 od 19 hod na espafran@seznam.cz, aby si zajistili pořadové číslo účastníka, protože se očekává velký zájem. Do mailu napište jméno, příjmení a třídu. V případě žáků z jaroměřského gymnázia...

Celý článek

—————

21.01.2018 00:00

Pronájem učeben a moderních tělocvičen

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny od 16:00 do 21:30. Na základě domluvy lze využívat školní budovu i ve dnech volna. K pronájmu jsou určeny tělocvičny, běžné učebny, učebny...

Celý článek

—————

10.01.2018 21:04

Certifikát z angličtiny pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ = body navíc při přijímacím řízení na SŠ!

LanguageCert Young Learners   Certifikát z angličtiny = body navíc při přijímacím řízení na střední školu!   Žáci 5. a 9. tříd ZŠ mohou v naší škole složit mezinárodní zkoušku z angličtiny a doloženým certifikátem získat bodové ohodnocení u...

Celý článek

—————

06.12.2017 00:00

6. 12. 2017 - Charitativní sbírka Srdíčkové dny

Do sbírky na pomoc těžce handicapovaným dětem a jejich rodičům, kteří z této finanční podpory následně mohou svým dcerám a synům zakoupit potřebné pomůcky a rehabilitační potřeby, se tradičně zapojujeme dvakrát do roka. Tentokrát sbírku zajistilo šest studentů ze třídy 1. EL,  a to konkrétně...

Celý článek

—————

04.12.2017 00:00

15. ročník Veletrhu fiktivních firem 30. ledna 2018

Zveme Vás na 15. ročník Veletrhu fiktivních firem, který se bude konat 30. ledna 2018 v budově naší školy.    Pozvánka a propozice Přihláška na veletrh

Celý článek

—————

01.12.2017 00:00

Prezentace ŠPANĚLSKÉHO jazyka na dni otevřených dveří

Při dni otevřených dveří měli zájemci o studium a ostatní návštěvníci naší školy možnost dozvědět se o průběhu výuky španělského jazyka, výukových materiálech, ale také o kulturních a geografických lákadlech Španělska a Latinské Ameriky. Do učebny č. 327 je zvali žáci 1. ročníku převlečení za...

Celý článek

—————