Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky vznikla jako nový právní subjekt 1. února 2012. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2012 sloučení Střední odborné školy veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové, V Lipkách 692. Obě školy patří mezi jedny z nejstarších středních škol na Hradecku. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj a studium je bezplatné.

Od 8. 2. 2016 najdete naši školu na nové adrese: Pospíšilova 365,

                                                                                   500 03 Hradec Králové

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

Na naší škole se vyučuje povinně jazyk anglický, který je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Žáci si volí k anglickému jazyku druhý cizí jazyk, vybírají si z jazyka německého, ruského, francouzského, italského a španělského.

Na škole pracují studentské společnosti a fiktivní firmy, ve kterých si studenti osvojují praktické dovednosti a reálně si vyzkouší založení a řízení vlastní firmy, a tím poznají i veškerou problematiku spojenou s chodem podniku. Dále se učí rychleji vzájemně komunikovat, spolupracovat, rozhodovat, nést odpovědnost, rozvíjet své organizační a řídící schopnosti.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky působí na pracovišti v Hradci Králové. Vzdělává své žáky v kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny. Dále pořádáme kurzy anglického jazyka a konverzace, kurzy angličtiny k maturitě, mezinárodním a přijímacím zkouškám na VŠ, provádíme testování úrovně znalostí anglického jazyka žáků 5. tříd základních škol na úrovni mezinárodních zkoušek City&Guilds. Jazyková škola je certifikovaným pracovištěm, kde probíhají zkoušky z českého jazyka pro cizince pro trvalý pobyt A1 SERR. Pro budoucí i stávající studenty je každoročně v době letních prázdnin pořádán týdenní intenzivní jazykový kurz anglického jazyka.

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám.

Škola je zapojena do projektů:

Projekt „EU peníze středním školám“, ERASMUS+, Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě, Pohodová škola, Interkulturní projekt vzděláváním a prožitkem k toleranci „Stereotýpek v nás“, Ekopolis, Škola podporující zdraví, Komunitní projekty organizované společností Člověk v tísni, Podpora a rozvoj zdravého životního stylu.

Pro studenty je připraveno mnoho zajímavých akcí a exkurzí.

Adaptační kurz – pro 1. ročníky

Lyžařský kurz – pro 1. ročníky

Turistický kurz – pro 2. ročníky

Zahraniční zájezdy s odbornou tématikou (Štrasburk, Haag) zaměřené na struktury a práci úřadů EU nebo s jazykovou a historicko-geografickou tématikou (Itálie, Anglie, Rakouska či Skotsko)

14 denní praxe (praxe je organizovaná pro žáky oborů Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost v každém ročníku, pro žáky oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ve 3. ročníku vzdělávání)

Škola organizuje a účastní se studentských soutěží: Veletrhy fiktivních firem, Olympiáda v českém jazyce a v cizích jazycích, Hradecká juniorka, ...

 

Historie školy sahá do 90. let 19. století.

Vyšší obchodní škola v Hradci Králové byla založena v roce 1895

Hospodyňská škola ve Stěžerách vznikla v roce 1887

Za dobu své existence obě školy vychovaly mnoho absolventů, kteří se úspěšně hlásí na vysoké školy nebo nachází uplatnění v malých a středních podnicích, peněžních ústavech, dále pracují na úřadech, ve veřejné správě a v sociálně-výchovných institucích.

 

      


Realizované akce, soutěže

03.05.2017 00:00

Praha - kino Lucerna a památník na Vítkově

Studenti 2. VS se zúčastnili dějepisné exkurze v Praze. V rámci objednaného programu nejprve v kině Lucerna shlédli film Anhropoid, po kterém následovala beseda s tvůrcem a poradcem tohoto snímku. Exkurze pokračovala výšlapem k  památníku na Vítkově. Je odsud krásný pohled na Prahu a uvnitř...

Celý článek

—————

02.05.2017 19:44

Návštěva Hvězdárny a planetária Hradec Králové

Studenti 1. ročníku oboru Sociální činnost a Veřejná správa 2. 5. 2017 v rámci Dne Země navštívili Hvězdárnu a planetárium Hradec Králové. Studenti si díky moderním technologiím digitálního planetária vytvořili představu o postavení Země, Slunce, naší a dalších galaxií. Zorientovali se...

Celý článek

—————

02.05.2017 00:00

Exkurze do Archeoparku ve Všestarech

V úterý 2. května 2017 se studenti 1. EL v rámci předmětů DĚJ a BIO zúčastnili exkurze do Archeoparku ve Všestarech. S cílem seznámit návštěvníky s životem pravěkých lidí nejen na území České republiky zde vznikla originální třípatrová expozice a muzeum v přírodě. Kvůli nepřízni počasí nám zůstala...

Celý článek

—————

02.05.2017 00:00

Den Země 1. AO a 1. BO

Žáci prvního ročníku oboru Obchodní akademie, se v rámci Dne Země, zúčastnili výukového programu Organizace Sever „Neviditelná ruka trhu“. Získali informace o mezinárodním obchodě a o vztazích rozvinutých a rozvojových zemí. Dále řešili otázky globálních problémů ve světě a udržitelném rozvoji. V...

Celý článek

—————

27.04.2017 00:00

Celostátní kolo soutěže Tuta via vitae (Bezpečná cesta životem)

soutěž vzdělává děti a mládež v požární ochraně, ochraně obyvatel, krizových situacích, první pomoci, pojištění osob a majetku apod. Přes elektronická školní, okresní a krajská kola proběhlo v Praze dne 27. 4. 2017 finálové celostátní kolo za účasti vítězných družstev z každého kraje. Za...

Celý článek

—————

26.04.2017 00:00

Exkurze do koncentračního tábora Osvětim-Březinka

Ve středu 26. 4. 2017 se zájemci z řad studentů celé naší školy  v rámci předmětů  DĚJ a OBN zúčastnili exkurze do nacistického koncentračního tábora Osvětim  (Auschwitz-Birkenau).  Spolu s průvodci  se podrobně seznámili s interiéry i exteriéry obou...

Celý článek

—————

25.04.2017 00:00

Beseda o canisterapii

Studenti 3. Ročníku oboru Sociální činnost měli dne 25. 4. 2017 v rámci výuky praktických předmětů možnost se podrobně seznámit s aktuálně využívanou metodou canisterapie. Školu navštívila terapeutka Jana Pečenková z organizace Aura Canis, z.s. se svými čtyřnohými přátely. Na začátku...

Celý článek

—————

24.04.2017 00:00

Den Země v Hradci Králové

Studenti a studentky 3. ročníků OAHK oboru Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost se zúčastnili osvětové akce k příležitosti svátku Den Země, který se každoročně slaví koncem dubna. Tématem pro letošní rok byla Příroda ve městě. Na jednotlivých stanovištích vedli aktivně žáky mateřských a...

Celý článek

—————

04.04.2017 00:00

Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2017

Jako každoročně, i letos měla naše škola možnost navštívit celostátní konferenci ISSS 2017, která se konala ve dnech 3. - 4. 4. 2017 v hradeckém Aldisu.  Žáci třídy 3. A oboru Veřejnosprávní činnost měli na chvíli možnost setkat se se stovkami zástupců veřejné správy, odborníků,...

Celý článek

—————

04.04.2017 00:00

Juniorský maraton mládeže – 21. ročník

Rok se s rokem sešel a v úterý 4. dubna do Hradce Králové opět zavítal běžecký maraton. Náš tým se v silné konkurenci 14 škol neztratil a po vyrovnaném výkonu všech běžců se umístil na konečném 8. místě s časem těsně nad 3 hodiny. Všem zúčastněným děkuji za bojovné výkony a příkladnou reprezentaci...

Celý článek

—————


Novinky

09.02.2018 00:00

Zkoušky českého jazyka A1 SERR pro cizince

21. března, středa, registrace 12,00–13,15, zkouška od 13,30, další informace      

Celý článek

—————

21.01.2018 00:00

Pronájem učeben a moderních tělocvičen

V rámci doplňkové činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny od 16:00 do 21:30. Na základě domluvy lze využívat školní budovu i ve dnech volna. K pronájmu jsou určeny tělocvičny, běžné učebny, učebny...

Celý článek

—————

15.01.2018 00:00

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka nanečisto

  Termín písemné zkoušky: 31. 1. 2018 písemné Cena: 200 Kč – platba po předchozím závazném přihlášení Termín ústní zkoušky: 14. 2. ústní Cena:  100 Kč  platba po předchozím závazném přihlášení Platbu v hotovosti uhraďte Mgr. Kaštánkové, kabinet...

Celý článek

—————

10.01.2018 21:04

Certifikát z angličtiny pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ = body navíc při přijímacím řízení na SŠ!

LanguageCert Young Learners   Certifikát z angličtiny = body navíc při přijímacím řízení na střední školu!   Žáci 5. a 9. tříd ZŠ mohou v naší škole složit mezinárodní zkoušku z angličtiny a doloženým certifikátem získat bodové ohodnocení u...

Celý článek

—————

06.12.2017 00:00

6. 12. 2017 - Charitativní sbírka Srdíčkové dny

Do sbírky na pomoc těžce handicapovaným dětem a jejich rodičům, kteří z této finanční podpory následně mohou svým dcerám a synům zakoupit potřebné pomůcky a rehabilitační potřeby, se tradičně zapojujeme dvakrát do roka. Tentokrát sbírku zajistilo šest studentů ze třídy 1. EL,  a to konkrétně...

Celý článek

—————

04.12.2017 00:00

15. ročník Veletrhu fiktivních firem 30. ledna 2018

Zveme Vás na 15. ročník Veletrhu fiktivních firem, který se bude konat 30. ledna 2018 v budově naší školy.    Pozvánka a propozice Přihláška na veletrh

Celý článek

—————

01.12.2017 00:00

Zveme Vás na zkoušky LanguageCert

  Písemná zkouška: pátek 8. prosince 2017   od 14:30 Ústní zkouška:       pátek 15. prosince 2017 od 14:00   Přihlášky ke zkouškám a další informace naleznete v části Jazyková škola nebo v kabinetu č. 205. Termín podání přihlášek a zaplacení poplatku je 24....

Celý článek

—————

01.12.2017 00:00

Prezentace ŠPANĚLSKÉHO jazyka na dni otevřených dveří

Při dni otevřených dveří měli zájemci o studium a ostatní návštěvníci naší školy možnost dozvědět se o průběhu výuky španělského jazyka, výukových materiálech, ale také o kulturních a geografických lákadlech Španělska a Latinské Ameriky. Do učebny č. 327 je zvali žáci 1. ročníku převlečení za...

Celý článek

—————

27.11.2017 00:00

Jubilejní 10. ročník sbírky ADOPCE NA DÁLKU s rekordním výtěžkem

Během podzimu se na naší škole již po desáté uskutečnila sbírka projektu ADOPCE NA DÁLKU. Jsme velice šťastní, že se i letos podařilo vybrat dostatek peněz, abychom i nadále mohli podporovat ve studiu indickou dívku Roshani. Tento rok to byla úžřasná částka 9 200 Kč.  Podrobné informace o...

Celý článek

—————

19.11.2017 00:00

Výsledky voleb do školské rady ze dne 13. a 15. 11. 2017

zvolení členové: Mgr. Jakub Hlávko,  Mgr. Ernest Seifert, Nikola Rohlenová,  Marina Tajchmanová   Podrobnější informace naleznete v příloze.    

Celý článek

—————