Archiv

Letní intenzivní kurz anglického jazyka Janské Lázně

Intenzivní  konverzační kurz ANJ  - Stěžery

Aktuální kurzy a kroužky

vyučující

den

čas

učebna

Kroužek ANJ, mírně pokročilí

Tematický plán kroužku

cena 2 800 Kč

F. Jahnátek,

jahnatek@oahk.cz

S. Hertnon,

hertnon@oahk.cz

čtvrtek

16:00 – 17:30

41

Kroužek FRJ, začátečníci

Tematický plán kroužku

cena 2 800 Kč

M. Slánská Kalhousová

slanska@oahk.cz

čtvrtek

16:15 – 17:45

55

Kroužek ANJ 6. třída ZŠ

Tematický plán kroužku

cena 2 800 Kč

F. Jahnátek,

S. Hertnon

jahnatek@oahk.cz

hertnon@oahk.cz

čtvrtek

15:10 – 16:10

51

Kurz ANJ Intermediate I.

Tematický plán kurzu

F. Jahnátek

jahnatek@oahk.cz 

pondělí

16:00 – 17:30

41

Kurz ANJ - Přípravný kurz ke zkouškám City and Guilds a Cambridge Exams

Tematický plán kurzu

F. Jahnátek,

S. Hertnon

jahnatek@oahk.cz

hertnon@oahk.cz

úterý

16:00 – 17:30

51

Kurz ANJ Intermediate II.

F. Jahnátek

jahnatek@oahk.cz

úterý

17:00 – 18:30

41

Kurz NEJ, středně pokročilí

Tematický plán kurzu

M. Simonová

simonova@oahk.cz

čtvrtek

16:15 – 17:15

51

Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

 Složené školné se nevrací. V případě poklesu žáků pod 4 účastníky, bude kroužek zrušen.

 Při zrušení kroužku se vrací poměrná část školného.

 Do všech kurzů a kroužků se lze přihlásit v průběhu celého školního roku.

 

Kroužky cizích jazyků pro studenty SŠ a 9. tříd ZŠ

on-line přihláška

anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk, portugalský jazyk, francouzský jazyk

Kontakt OAHK.skola@oahk.cz

 

Odpolední jazykové kurzy pro veřejnost

on-line přihláška

Týdenní hodinová dotace kurzů je 4, 3 nebo 2 hodiny.  Na výuce se podílí rodilí mluvčí.

Nabízíme tyto kurzy: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk, portugalský jazyk

Cílem je příprava studujících ke složení:

Kontakt Mgr. František Jahnátek, jahnatek@oahk.cz, tel. 724 564 758 

Orientační ceník pro kurz s dvouhodinovou dotací:

Počet studentů Cena
5 studentů 6650 Kč
6-10 studentů 5540 Kč
11-15 studentů 5000 Kč

 

Výuka na JŠ od 8. 9. 2014:

10. hodina

16,00

16,45

11. hodina

16,50

17,35

12. hodina

17,40

18,25

13. hodina

18,30

19,15

 

Dále nabízíme:

firemní kurzy, kurzy pro státní správu, kurzy odborné angličtiny a němčiny pro mediky, lékaře, právníky (možno kombinovat s angličtinou, němčinou obecnou)

Zápis

Zápis všech uchazečů o kurzy  je do 15. 8. 2014 v kanceláři školy a potrvá do vyčerpání volných míst. Rozdílová zkouška se nekoná, zájemci o studium sami posoudí své znalosti podle požadavků do vyšších ročníků jednotlivých kurzů.

Podmínkou přijetí do kurzu je vyplnění přihlášky v kanceláři školy nebo zaslání přihlášky elektronicky. Platbu proveďte na účet školy 27-1993600207/0100, jako variabilní symbol použijte své rodné číslo.

Kurzovné je nutné uhradit převodem na číslo účtu školy (viz výše), a to nejpozději do 15. 9. 2014. Faktura bude vystavena tomu, kdo si vyplní objednávku (možno vyzvednout v kanceláři školy).